Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

[3.271] Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng của đc Đinh Văn Mẫn đơn vị Ban Chính trị Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê DIễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An

2023012544672


Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng của đc Đinh Văn Mẫn đơn vị Ban Chính trị Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 sao vàng QK5, quê DIễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An.

Đc Đinh Văn Mẫn sinh 3/7/1938, được tăng Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng ba, thời gian khen tính từ ngày 8/12/1965 đến ngày 8/02/1968 theo Quyết định số 01 ngày 25/12/1968 của Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 Quân khu 5.

Ảnh chụp Giấy chứng nhận:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét