Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

[5.466] Thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Toàn, đơn vị thuộc Tiểu đoàn đặc công Gia ĐỊnh 4 - Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam, quê Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương, hy sinh ngày 15/7/1968 tại bến đò Bến Cát - Bình Dương

2023012948684


1. Quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4, trong đó có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Toàn, quê Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương.

Thông tin cụ thể trong giấy tờ như sau:

- Liệt sỹ Nguyễn Xuân Toàn, sinh 1944, trung đội phó, vào Đảng 8/1966, chính thức 5/1967.

- Hy sinh 15/7/1968 [hoặc 16/7/1968 do chữ mờ], trường hợp hy sinh: bơi sông bến đồ Bến ... [chữ mờ]  - Bến Cát - Bình Dương.

- Báo tin: mẹ Phạm Thị Nghệ địa chỉ Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương.

2. Ảnh chụp phần thông tin về liệt sỹ Nguyễn Xuân Toàn:


3. Ảnh chụp Giấy báo tử và Trích lục thông tin Liệt sỹ Nguyễn Xuân Toàn do gia đình cung cấp

- Giấy báo tử 1 tháng 7 năm 1976: đơn vị P2, ngày hy sinh là 10/2/1968

- Trích lục thông tin liệt sỹ năm 2021: Binh nhất lái xe, Đơn vị Đoàn 26 BTL tăng thiết giáp, hy sinh tháng 8/1968, chiến đấu tại Sài Gòn. Mẹ là Phạm Thị Nghệ.

- Đồng đội cùng quê ghi chép hy sinh 5/7/1968 khi bơi sông, ko rõ sông nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét