Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

[5.467] Danh sách báo tử 56 liệt sỹ hy sinh năm 1967-1968 thuộc Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 - Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam

2023013049685


* Danh sách báo tử 56 liệt sỹ hy sinh năm 1967-1968 thuộc Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 - Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam.

Thông tin chính trong bản danh sách gồm: Họ và tên liệt sỹ, năm sinh, năm nhập ngũ, cấp bậc, chức vụ, Đảng - Đoàn, thành phần, ngày hy sinh, lý do và nơi hy sinh, báo tin cho ai ở đâu.

Một số thông tin không có hoặc chữ bị mờ khó đọc.

* Danh sách cụ thể gồm tên liệt sỹ, lý do hy sinh và quê quán:

1- LS: Nguyễn Hồng Đô * Ngày hy sinh: 08/12/1967 * Lý do và nơi hy sinh: Chống càn tại xã Bình Mỹ - Gò Môn - Gia Định * Báo tin cho: Tỉnh Vĩnh Long

2- LS: Trần Xuân Tám * Ngày hy sinh: 08/12/1967 * Lý do và nơi hy sinh: Chống càn tại xã Bình Mỹ - Gò Môn - Gia Định * Báo tin cho: Mẹ Đỗ Thị Côi xã Trực Tuấn - Trực Ninh - Nam Hà

3- LS: Lê Công Xin * Ngày hy sinh: 08/12/1967 * Lý do và nơi hy sinh: Chống càn tại xã Bình Mỹ - Gò Môn - Gia Định * Báo tin cho: Cha Lê Công Thìn mẹ Ohạm Thị Đào xã Hải Minh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

4- LS: Tôn? Quốc Vinh * Ngày hy sinh: 08/12/1967 * Lý do và nơi hy sinh: Chống càn tại xã Bình Mỹ - Gò Môn - Gia Định * Báo tin cho: Mẹ Nguyễn Thị Tỵ thôn Quyết Thắng xã Xương Lâm - Lạng Giang - Hà Bắc

5- LS: Nguyễn CÔng Bằng? * Ngày hy sinh: ?/1968 * Lý do và nơi hy sinh: ? Quới Xuân - Gò Vấp - Gia ĐỊnh * Báo tin cho: Mẹ Bùi Thị Duyên? - ? - Cẩm Giàng

6- LS: Cao Ngọc Thụ? * Ngày hy sinh: ?/1968 * Lý do và nơi hy sinh: ? Quới Xuân - Gò Vấp - Gia ĐỊnh * Báo tin cho: ? Mờ - Thạch Thất - Hà Tây

7- LS: Phạm Văn Được * Ngày hy sinh: 16/03/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị bom Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: vợ Lê Thị Nhuận - Toàn Thắng - Gia Lộc - Hải Dương

8- LS: Phạm Văn Thới * Ngày hy sinh: 20/03/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Phạm Văn Khắc - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương

9- LS: Vũ Đình Từ * Ngày hy sinh: 20/03/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Vũ? Thị Chung - VŨ Thắng - Vũ Tiên - Thái Bình [Vũ Thắng - Kiến Xương - Thái Bình]

10- LS: Vũ Văn Ngọc * Ngày hy sinh: 14/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: tập kích Ba thôn - Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Vũ Văn Thiện - Yên Mỹ - Yên Mô - Ninh Bình

11- LS: Võ Văn Đức * Ngày hy sinh: 08/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Võ VĂn Chan - Long Tuyền - Châu Thành - Cần Thơ [Long Tuyền - Bình Thủy - Cần Thơ]

12- LS: Hà Văn Báo * Ngày hy sinh: 23/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị bom Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: anh Hà Văn Đích - Minh Sơn - Hữu Lũng - Lạng Sơn

13- LS: Trần Đại Đổ * Ngày hy sinh: 23/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Trần Văn Hinh - Thư Điền - Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam ĐỊnh

14- LS: Nguyễn Văn Thú? * Ngày hy sinh: 05/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Nguyễn Thị Cầm - Xuân Lương - Lạng Giang - Hà Bắc

15- LS: Phạm Văn Chính * Ngày hy sinh: 05/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Nguyễn Thị Deo - Đoàn Kết - An Bài - Phụ Dực - Thái Bình [thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình]

16- LS: Hà Văn Thước? * Ngày hy sinh: 05/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: vợ Nguyễn Thị Thanh - Giao Hoài - An Vinh - Phụ Dực - Thái Bình [An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình]

17- LS: Nguyễn Khắc Tư * Ngày hy sinh: 09/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: tập kích Rạch Quảng - Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Hà Thị Lợi - Hán Đà - Hán Quảng - Quế Võ - Hà Bắc

18- LS: Nguyễn Ngọc Khởi * Ngày hy sinh: 12/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị bom ?mờ - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: bố Nguyễn Văn Hương - Kim Hoa - Kim Anh - Vĩnh Phúc [Kim Hoa - Mê Linh - Hà Nội]

19- LS: Nguyễn Xuân Chi * Ngày hy sinh: 17/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo An Phú Đông - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: Nguyễn Văn Thân - Ngọc Châu - Nam Sách - Hải Hưng [Ngọc Châu - tp Hải Dương]

20- LS: Chu VĂn Chức * Ngày hy sinh: 10/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo An Phú Đông - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Chu Văn Loan - Phú Cường - Sơn Động - Hà Bắc [Vân Sơn - Sơn Động - Bắc Giang]

21- LS: Nguyễn Em * Ngày hy sinh: 01/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo An Phú Đông - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Bùi Thị Lẫy - Phú Thọ - Hành Tín - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi [Phú Thọ - Hành Tín Tây - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi]

22- LS: Nguyễn Đức Thành * Ngày hy sinh: 17/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo An Phú Đông - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Trần Thị Trấn - Nhân Đạo - Lập Thạch - VĨnh Phú [Nhân Đạo - Sông Lô - Vĩnh Phúc]

23- LS: Vũ Minh Đường * Ngày hy sinh: 22/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo Đông Thạnh - Hóc Môn - Gia ĐỊnh * Báo tin cho: mẹ .. Thị Phẩm - Đoan Mỹ - Lạng Giang - Hà Bắc [Đào Mỹ - Lạng Giang - Bắc Giang]

24- LS: Ngô Văn Giảng * Ngày hy sinh: 09/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: tập kích Rạch Quảng - Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: bố Ngô Văn Mới - Tiến Thịnh? - Tân Yên - Hà Bắc

25- LS: Nguyễn Khắc Thứ * Ngày hy sinh: 26/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Trần Thị Quý - Viên An - Ứng Hòa - Hà Tây

26- LS: Đỗ Ngọc Phê * Ngày hy sinh: 26/05/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị mờ * Báo tin cho: bị mờ

27- LS: Nguyễn Văn Cờ (tức Quang) * Ngày hy sinh: 28/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị bom Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: cha Nguyễn Văn Don - An Điền - Bến Cát - Bình Dương

28- LS: Lê Văn Lường * Ngày hy sinh: 28/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị bom Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Nguyễn Thị Hết - Tân Thuận Đông - Nhà Bè - Gia Định [Tân Thuận ĐÔng - quận 7 - Tp Hồ Chí Minh]

29- LS: Phạm Hữu Quỳnh * Ngày hy sinh: 15/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị pháo - Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: ông Phạm Hữu Dương - Tân Dân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa [Tân Dân - Nghi Sơn - Thanh Hóa]

30- LS: Nguyễn Quang Khích * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Nguyễn Quang Khác - Hồ Chính - Ngọc Vân - Tân Yên - Hà Bắc

31- LS: Nguyễn Văn Thanh * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha Nguyễn Văn Chứ - Xuân Dương - Xuân Lộc - Thanh Thủy - Phú Thọ

32- LS: Lê Đá * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: mẹ Hoàng Thị Chớ - Hoa Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

33- LS: Võ Anh Nhận * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Bình Mỹ - Hóc Môn - Gia Định * Báo tin cho: anh Võ Anh Cân - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Tây

34- LS: Nguyễn Đình Túc * Ngày hy sinh: 11/07/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: cha Nguyễn Đình Định - xóm Bắc - Nam Điền - Nam Trực - Nam ĐỊnh [Điền Xá - Nam Trực - Nam Định]

35- LS: Vũ Văn Chiến * Ngày hy sinh: 01/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Mỹ Long - Cầu Ngang - Trà Vinh * Báo tin cho: UBND xã Mỹ Long - Cầu Ngang - Trà Vinh

36- LS: Lê Xuân Ngọc * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: Lê Văn Trường - Quảng Đức - Quảng Xương - Thanh Hóa

37- LS: Đào Đình Ngôn * Ngày hy sinh: 23/06/1968 * Lý do và nơi hy sinh: chống càn Quới Xuân - Gò Vấp - Gia Định * Báo tin cho: cha: Đào Văn Sang - Chu Hóa - Lâm Thao - Phú Thọ [Chu Hóa - tp Việt Trì - Phú Thọ]

38- LS: Lê Nghi * Ngày hy sinh: 11/07/1968 * Lý do và nơi hy sinh: máy bay bắn - Phú An - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: Lê Văn Mây - An Nhơn Đông - Củ Chi - Gia Định [An Nhơn Đông - Củ Chi - tp Hồ Chí Minh]

39- LS: Nguyễn Xuân Toàn * Ngày hy sinh: 15/07/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bơi sông - bến đò Bến .. [mờ] - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Phạm Thị Nghệ - Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương

40- LS: Nguyễn Văn Tất * Ngày hy sinh: ?/8/1968 * Lý do và nơi hy sinh: mờ - Gia Định * Báo tin cho: cha Nguyễn Văn Lượng - Trực Bình - Trực Ninh - Nam Hà [Việt Hùng - Trực Ninh - Nam ĐỊnh]

41- LS: Vũ Văn Lân? * Ngày hy sinh: bị mờ * Lý do và nơi hy sinh: bị mờ * Báo tin cho: mờ - Lạng Giang - Hà Bắc

42- LS: Nguyễn ? Lào * Ngày hy sinh: bị mờ * Lý do và nơi hy sinh: bị mờ * Báo tin cho: mờ - Hà Tây

43- LS: Vũ ĐÌnh Căn? * Ngày hy sinh: bị mờ * Lý do và nơi hy sinh: bị mờ - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: bị mờ

44- LS: Nguyễn Huy Vân * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị B52 đánh căn cứ tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Trương Thị Thìn - Trung Thành - Gia Lâm - Hà Nội [Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội]

45- LS: Dương Văn Phượng * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị B52 đánh căn cứ tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: bố Dương Văn Hà - An Hà - Lạng Giang - Hà Bắc [An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang]

46- LS: Trần Anh Long * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị B52 đánh căn cứ tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: bố Trần Văn Mậu - Trung Mỹ - Hồng Xuân - Thư Trì- Thái Bình [Hồng Lý - Vũ Thư - Thái Bình]

47- LS: Ngô Tất Đức * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị B52 đánh căn cứ tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Đinh Thị Kẹo - ĐỒng Yên - Yên Lạc - Yên Mô - Ninh Bình [Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình]

48- LS: Nguyễn Văn Lành * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: bị B52 đánh căn cứ tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: mẹ Chu Thị Gái - Giáp Trung - Thanh Sơn - Lục Ngạn - Hà Bắc [Giáp Trung - Thanh Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang]

49- LS: Nguyễn Đăng Thể * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: ko ghi * Báo tin cho: mẹ Lương Thị Sâm - Tân Việt - Yên Mỹ - Hưng Yên

50- LS: Huỳnh Thanh Vân * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Tại cứ C6 * Báo tin cho: cha Huỳnh Văn Hon - Long Vĩnh - Duyên Hải - Trà Vinh

51- LS: Đào Đình Nhất * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Tại cứ C6 * Báo tin cho: mẹ Phạm Thị Phẩm - Phúc Long - Tượng Linh - NÔng Cống - Thanh Hóa

52- LS: Nguyễn Đức Bảng * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Tại cứ C6 * Báo tin cho: Nguyễn Đức Tá - Lộng Khê - Phượng Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Dương

53- LS: Lê Văn Sẳng * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Tại cứ C6 * Báo tin cho: Lê Văn Cấn - Tân An Hội - Củ Chi - Gia Định [tp Hồ Chí Minh]

54- LS: Lê Văn Tư * Ngày hy sinh: 29/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Tại cứ C6 * Báo tin cho: Cha Lê Văn Dình - Thông Tây Hội - Gò Vấp - Gia ĐỊnh [Phường 16 - quận Gò Vấp - tp Hồ Chí Minh]

55- LS: Nguyễn Văn Sỹ * Ngày hy sinh: 10/08/1968 * Lý do và nơi hy sinh: hy sinh trong chống càn tại xã Thanh Tuyền - Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: cha Nguyễn Văn Tân - ấp Sa Nhỏ - xã Trung Lập Thượng - Củ Chi - Gia Định [ấp Sa Nhỏ - xã Trung Lập Thượng - Củ Chi - tp Hồ Chí Minh]

56- LS: Phạm Thái Phượng * Ngày hy sinh: 19/04/1968 * Lý do và nơi hy sinh: Chiến đấu đánh càn đò Bến Cát - Bình Dương * Báo tin cho: cha Phạm Thái Thước - Minh Châu - Tiên Hưng - Thái Bình [Minh Phú - Đông Hưng - Thái Bình]* Ảnh chụp trang đầu của bản danh sáchKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét