Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

[5.464] Danh sách các đơn vị, cá nhân, liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 được Bộ chỉ huy Phân khu 1 Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng và truy tặng Huân chương Chiến công - Giấy khen trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 vào khu vực thành Cổ Loa và thành Phù Đổng, Sài Gòn - Gia ĐỊnh

2023012847678


Link bài liên quan: 


[5.464] Danh sách các đơn vị, cá nhân, liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 4 đặc công Gia Định được Bộ chỉ huy Phân khu 1 Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng và truy tặng Huân chương Chiến công - Giấy khen trong đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 vào khu vực thành Cổ Loa và thành Phù Đổng, Sài Gòn - Gia ĐỊnh


* Quân Mỹ thu giữ một Quyết định đề ngày 17/4/1968 của Bộ chỉ huy Phân khu 1 Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng các đơn vị, cá nhân, liệt sỹ về thành tích chiến đấu vào thành Phù Đổng (Bộ tư lệnh thiết giáp quân ngụy Sài Gòn), thành Cổ Loa (Bộ tư lệnh pháo binh quân ngụy Sài Gòn), kho đạn Hạnh Thông Tây (Gò Vấp), chống phản kích ở An Nhơn (Xóm Mới).

Danh sách cụ thể các đơn vị, cá nhân và liệt sỹ được khen thưởng như sau:

I- Tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng Hai

1 * Đơn vị: Tổ mũi nhọn (Tổ 3) Đại đội 1 Tiểu đoàn Gia Định 4 đánh thành Phù Đồng, thành Cổ Loa


II. Truy tặng các liệt sỹ Huân chương chiến công Giải phóng hạng Hai 

1 * Liệt sỹ: Trần Văn Rép * Đại đội trưởng đại đội 2 * Chỉ huy đánh thành Cổ Loa [quê Nhơn Ái - Châu Thành - Cần Thơ - Thông tin theo Giấy khen bị thu giữ]

2 * Liệt sỹ: Nguyễn Văn Cừ * Đại đội phó đại đội 4 * Chiến đấu ở ngã ba An NHơn (Cây Dừa)

3 * Liệt sỹ: Lương Văn Truy * Trung đội phó đại đội 4 * Chiến đấu ở xóm Mới ngã ba Cây Dừa

4 * Liệt sỹ: Lê Văn Hùng * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

5 * Liệt sỹ: Nguyễn Văn Thiện * Trung đội trưởng Đại đội 4 * Tham gia đánh Bộ Tổng tham mưu liên quân ngụy


III. Tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng Hai

1 * Đ/c Trần Văn Minh * Tiểu đội trưởng đại đội 1 * Chiến đấu chiếm thành Phù Đổng

2 * Đ/c Mai Lâm Thắng * Trung đội trưởng trinh sát Tiểu đoàn

3 * Đ/c Mai ĐÌnh Nhất * Trung đội phó Quân y sỹ Tiểu đoàn

4 * Đ/c Lê Văn Lợi * Tiểu đội trưởng đại đội 1 * Đánh ngã ba chú Ía

5 * Đ/c Nguyễn Văn Lợ * Chính trị viên phó * Tham gia đánh Bộ Tổng tham mưu và kho đạnIV. Tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3

1 * Đơn vị: Đại đội 3 tiểu đoàn Gia định 4 (Cơ giới) * Phối hợp đánh chiếm thành Cổ Loa, đánh d thủy quân lục chiến ở xóm Mới

2 * Đơn vị: Tổ mũi nhọn Tổ 1 (C1 Gia ĐỊnh 4) * Đánh vào thành Cổ Loa


V. Truy tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3

1 * Liệt sỹ: Nguyễn Văn Hồng * Chính trị viên Đại đội 1

2 * Liệt sỹ: Đồng Xuân Bích * Chính trị viên phó Đại đội 4 * Chiến đấu chống phản kích ở ngã ba An Nhơn (Cây Dừa)

3 * Liệt sỹ: Vũ Duy Điểu * Chính trị viên phó Đại đội 3 * Thay Đại đội trưởng chỉ huy đánh vào thành Cổ Loa

4 * Liệt sỹ: Lê Ngọc Mách * Tiểu đội phó Đại đội 3

5 * Liệt sỹ: Phạm Thành Công * Tiểu đội trưởng * Đánh thành Cổ Loa


VI. Tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3

1 * Đ/c Lê Văn Đức * Đại đội trưởng đại đội 1 * Chỉ huy đánh phối hợp vào Bộ Tổng tham mưu liên quân và kho đạn Hạnh Thông Tây

2 * Đ/c Phạm Văn Lê * Đại đội phó đại đội 2 * Đánh Bộ thông tham mưu và kho đạn

3 * Đ/c Lê Đá * Tiểu đội trưởng Đại đội 2 * Đánh vào thành Cổ Loa

4 * Đ/c Nguyễn Văn Tuyến * Tiểu đội phó Đại đội 2 * Chiến đấu thành Cổ Loa

5 * Đ/c Bạch Xuân Chung * Tiểu đội phó Đại đội 4

6 * Đ/c Nguyễn Văn Thi * Tiểu đội trưởng Đại đội 3 * Đánh thành Cổ Loa và xóm Mới

7 * Đ/c Phạm Văn Sơn * Trung đội trưởng Đại đội 1 * Đánh thành Cổ Loa

8 * Đ/c Bùi Văn Đăng * Tiểu đội trưởng trinh sát Đại đội 2

9 * Đ/c Đinh Xuân Tâm * Tiểu đội trưởng trinh sát Đại đội 2 * Đánh thành Cổ Loa

10 * Đ/c Võ Văn Thọ * Tiểu đoàn phó * Tổ chức chỉ huy đơn vị đánh thành Cổ Loa, xưởng bột ngọt, xóm Mới, tổ chức đưa hơn 70 thương binh từ trận địa ra ngoài an toànVII. Tặng thưởng Bằng Khen cán bộ chiến sỹ tham gia chiến đấu ở thành Cổ Loa, xóm mới và các trận đánh phản kích địch ở Hóc Môn

1 * Đ/c Bùi Văn Nuôn * Tiểu đội phó đại đội 1

2 * Đ/c Lê Văn Triệu * Tiểu đội phó đại đội 1

3 * Đ/c Nguyễn Văn Thanh * Trung đội trưởng đại đội 2

4 * Đ/c Hà Minh Hoàng * tiểu đội trưởng đại đội 2

5 * Đ/c Vũ Trọng Huê * tiểu đội trưởng đại đội 2

6 * Đ/c Trần Văn Trận * tiểu đội trưởng đại đội 2

7 * Đ/c Nguyễn ĐÌnh Túc * trung đội phó đại đội 2

8 * Đ/c Quách Ngọc Chắc * tiểu đội phó đại đội 2

9 * Đ/c Nguyễn Văn Hòa * tiểu đội phó đại đội 2

10 * Đ/c Nguyễn Đức Vinh * tiểu đội phó đại đội 2

11 * Đ/c Đỗ Đức Kỳ * tiểu đội trưởng đại đội 2

12 * Đ/c Mai Dinh * tiểu đội phó đại đội 2

13 * Đ/c Nguyễn Văn Nhơn * trung đội phó đại đội 2

14 * Đ/c Nguyễn Đức Tăng * tiểu đội trưởng đại đội 2

15 * Đ/c Phạm Văn Tấn * tiểu đội trưởng đại đội 2

16 * Đ/c Lê Văn Xê * tiểu đội phó đại đội 2

17 * Đ/c Nguyễn Xuân Chi * tiểu đội phó đại đội 2

18 * Đ/c Nguyễn Văn Hiếu * tiểu đội phó đại đội 2

19 * Đ/c Hoàng Mạnh Hùng * Y tá - tiểu đội trưởng đại đội 2

20 * Đ/c Dương Văn Bỉ * Chính trị viên Đại đội 2

21 * Đ/c Đào Đắc Đấu * tiểu đội trưởng đại đội 3

22 * Đ/c Vũ Minh Đường * Trung đội phó Đại đội 3

23 * Đ/c Nguyễn Văn Cấn * Tiểu đội trưởng đại đội 3

24 * Đ/c Phạm Thanh Cải * Tiểu đội trưởng đại đội 3

25 * Đ/c Nguyễn Minh Đằng * Tiểu đội trưởng đại đội 3

26 * Đ/c Ngô Văn Bông * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

27 * Đ/c Nguyễn Văn Nhận * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

28 * Đ/c Lê Văn LỚn * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

29 * Đ/c Đặng Văn Căng * Trung đội phó tiểu đoàn bộ

30 * Đ/c Phạm Mười Ba * Trung đội trưởng tiểu đoàn bộ

31 * Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

32 * Đ/c Nguyễn Văn Sỹ * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

33 * Đ/c Nguyễn Văn Màu * Tiểu đội trưởng tiểu đoàn bộ

34 * Đ/c Mai Hữu Ngọ * Trung đội phó tiểu đoàn bộ

35 * Đ/c Hà Minh Thực * Tiểu đội trưởng Đại đội 4

36 * Đ/c Kim Xuân Đán * Y tá - tiểu đội trưởng đại đội 4

37 * Đ/c Phạm văn Dân * Tiểu đội trưởng đại đội 4

38 * Đ/c Nguyễn Xuân Toàn * trung đội phó đại đội 4

39 * Đ/c Nguyễn Văn Hạ * Chiến sỹ đại đội 4

40 * Đ/c Nguyễn Em * đại đội trưởng đại đội 4

41 * Đ/c Nguyễn Đình Bảng * Đại đội phó đại đội 4

42 * Đ/c Phạm Văn Dướng * Đại đội phó đại đội 3

43 * Đ/c Chu Thanh Chung * Tiểu đội trưởng đại đội 2

44 * Đ/c Nguyễn Văn Cờ * Tiểu đội trưởng đại đội 2

* Ảnh chụp Quyết định:
* Bổ sung: Cùng với thu Quyết định này, quân Mỹ còn thu giữ nhiều giấy tờ khác của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đặc công cơ giới, nên có thể các đơn vị, cá nhân, liệt sỹ trong bản danh sách trên có thể không chỉ ở tiểu đoàn 4 đặc công Gia Định mà còn ở tiểu đoàn 1 và 2 có tham gia chiến đấu đánh thành Cổ Loa và Phù Đổng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét