Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

[4.98] Danh sách bàn giao quân số 30 chiến sỹ, có quê quán chủ yếu ở huyện KHoái Châu tỉnh Hưng Yên, thuộc C1 và C2 Đoàn chi viện 2010 về đơn vị thuộc Phân khu 1 Quân khu 7

2023012241662


1. Tháng 4/1969, quân Mỹ thu từ 6 thi thể bộ đội Việt Nam rất nhiều giấy tờ thuộc đơn vị thông tin của Phân khu 1 - Quân khu 7. 

Một trong số đó có 2 Bảng danh sách không đề ngày, mỗi danh sách có tên, quê quán và 1 số thông tin khác của 15 chiến sỹ, chủ yếu quê tại huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên, tiêu đề là Danh sách bàn giao quân số.

Danh sách cụ thể:

* Đơn vị C1 Đoàn 2010:

1- Nguyễn Hữu Trung * Quê quán: Duyên Linh - Đông Ninh - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

2- Nguyễn Đức Ngận * Quê quán: Minh Điển - Đại Tập - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

3- Đỗ Quang Chiến * Quê quán: Ninh Tập - Đại Tập - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

4- Nguyễn Chiến Khu * Quê quán: Xuân Lĩnh - Thái Hòa - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

5- Lê Văn Thân * Quê quán: Hiệp Hòa - Tập Châu - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

6- Lê ĐÌnh Tuấn * Quê quán: Phương Thứ? - Tứ Dân - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

7- Đỗ Khoa Ngoạn * Quê quán: Cẩm Bối - Liên Khê - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

8- Lê Ngọc Phan * Quê quán: Quan Tuyển - Thành Công - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

9- Nguyễn Văn Lộc * Quê quán: Kênh Khê - Liên Khê - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

10- Nguyễn Văn Tuế * Quê quán: Mai Xá - Minh Phương - Tiên Lữ - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

11- Nguyễn Sự * Quê quán: Minh Tiến - Liên Khê - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

12- Lê Ngọc Dung * Quê quán: Hợp Hòa - Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

13- Lê Ngọc Thăng * Quê quán: Nội Doanh - Đông Bình? - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

14- Phạm Mạnh Hiền * Quê quán: Đặng Cầu - Trung Nghĩa - Tiên Lữ - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1

15- Nguyễn Hồng Duyên * Quê quán: Nhuế Dương - Nguyễn Huệ - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C1


* Đơn vị C2 Đoàn 2010:

1- Hoàng Văn Thùy * Quê quán: Kiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

2- Lê Ngọc Liên * Quê quán: Thôn Thượng xã An Vĩ - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

3- Đỗ Hữu Bảo * Quê quán: Xóm 5 Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

4- Phạm Văn Hiến? * Quê quán: Xóm 9 Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

5- Đào Quang Vinh * Quê quán: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

6- Lê Bá Chạc * Quê quán: Ông Đình - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

7- Nguyễn Xuân Hùng * Quê quán: Xóm 17 - Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

8- Hoàng Văn Dũng * Quê quán: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

9- Nguyễn Văn Với? * Quê quán: Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

10- .. Văn Quân * Quê quán: ?? - - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

11- Nguyễn Đăng Tắng? * Quê quán: ?? - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

12- Đỗ Văn Chiến * Quê quán: Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

13- Phạm Văn Vinh * Quê quán: Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

14- Lại Quang Tuyên * Quê quán: Đồng Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2

15- Nguyễn Văn Thư? * Quê quán: Xóm 12 - Tân Dân - Khoái Châu - Hưng Yên * Đơn vị: Đoàn 2010/C2


2. Ảnh chụp 2 bản danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét