Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

[3.269] Các Giấy tờ khen thưởng của các đc đơn vị thuộc tiểu đoàn 16 Phân khu 2 bị thu giữ ngày 31/1/1968 tại đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất (Tết Mậu Thân 1968): (1) đc Bùi Văn Nghĩa quê Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định, (2) đc Nguyễn Hữu Hoàn quê TRực Nôị - Trực Ninh - Nam Định, (3) đc Hà Xuân Bông quê Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

2023012342668


1. Ngày 31/1/1968, trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, tiểu đoàn 16 Phân khu 2 là một trong những đơn vị tham gia tấn công vào khu vực đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau trận đánh, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong số đó có các giấy tờ khen thưởng của các đồng chí:

(1) Bằng khen đề ngày 9/12/1967 do Tỉnh đội Tây Ninh cấp cho đc Bùi văn Nghĩa đại đội 2 tiểu đoàn 16 quê Xuân Tiến - Xuân Trường - Nam Định về thành tích trong trận chiến đấu công đồn Mộc Bài đêm 10/11/1967.

(2) Giấy khen đề ngày 5/10/1967 của Tiểu đoàn 16 cấp cho đc Nguyễn Hữu Hoàn đại đội 1 tiểu đoàn 16 quê Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định về thành tích trong đợt hành quân từ Bắc vào Nam.

(3) Giấy khen của Tiểu đoàn 16 đề 9/12/1967 cấp cho đc Hà Xuân Bông đại đội 2 tiểu đoàn 16 quê Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa về thành tích trong đợt hành quân từ Bắc vào Nam.

Ảnh chụp các giấy tờ khen thưởng:
2. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ không có thông tin khớp với giấy tờ khen thưởng của 3 đc Hà Xuân Bông, Bùi Văn Nghĩa, Nguyễn Hữu Hoàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét