Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

[4.94] Bản "Hướng dẫn sử dụng hệ số khí tượng Việt Nam" do Ban tác huấn Bộ Tư lệnh pháo binh soạn được Trung đoàn 28 pháo binh Miền sử dụng trong chiến đấu, năm 1968

2023010221631


Bản "Hướng dẫn sử dụng hệ số khí tượng Việt Nam" do Ban tác huấn Bộ Tư lệnh pháo binh soạn được Trung đoàn 28 pháo binh Miền sử dụng trong chiến đấu, năm 1968.

Đây là dạng bảng tra để xét tới ảnh hưởng của yếu tố về nhiệt độ và tốc độ gió tới yếu tố khí tượng đường đạn pháo theo độ cao.

Giấy tờ này bị quân Mỹ thu giữ tại vùng Củ Chi.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét