Thứ Tư, 4 tháng 1, 2023

[4.95] Bệnh án điều trị của đc Nguyễn Văn Kiểm, chiến sỹ thuộc Đoàn 250 ra miền Bắc, điều trị tại Bệnh viện 211 Mặt trận B3 Tây Nguyên, quê Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương

2023010423634


Bệnh án điều trị của đc Nguyễn Văn Kiểm, chiến sỹ thuộc Đoàn 250 ra miền Bắc, điều trị tại Bệnh viện 211 Mặt trận B3 Tây Nguyên, quê Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương.

Kết luận của bệnh án điều trị là: Đc Kiểm là thành viên của Đoàn 250 đi bộ ra miền bắc, vào viện 211 ngày 11/9/1969 do bị sốt rét và liệt TK VII TW [dây thần kinh số 7?], ra viện ngày 16/9/1969. Khi ra viện đã hết sốt, tiếp tục hành quân đi ra bắc.

Ảnh chụp 1 trang bệnh án:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét