Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

[4.99] Quyết định ngày 25/1/1968 của Bộ Chỉ huy Phân khu 1 thành lập Đại đội thông tin mang phiên hiệu S765

2023012241663


* Tháng 4/1969, quân Mỹ thu từ 6 thi thể bộ đội Việt Nam rất nhiều giấy tờ thuộc đơn vị thông tin của Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam.

Một trong số đó có Quyết định ngày 25/1/1968 của Bộ Chỉ huy Phân khu 1 thành lập Đại đội thông tin gồm có: Đội Vô tuyến điện, Đội thông tin vận động, Đội điện thoại, lấy phiên hiệu S765.

Ban chỉ huy Đại đội gồm có: Đc Nguyễn Hồng Quân - Đại đội trưởng, Huỳnh Thanh Phương - Chính trị viên, Nguyễn TRung Hưng - Đại đội phó.


* Ảnh chụp Quyết địnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét