Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

[4.100] Quyết định tặng thưởng các đơn vị của Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam về thành tích chiến đấu trong đợt tổng tấn công từ 31/1 đến 29/2/1968 (Tết Mậu Thân 1968)

2023012948781


* Quân Mỹ thu giữ một Quyết định đề ngày 12/4/1968 của Bộ chỉ huy Phân khu 1 Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng các đơn vị của Phân khu 1 - Quân Giải phóng miền Nam về thành tích chiến đấu trong đợt tổng tấn công từ 31/1 đến 29/2/1968 (Tết Mậu Thân 1968).

Cụ thể như sau:

1. Tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 2 cho các đơn vị:

- Đại đội 3 Tiểu đoàn Quyết Thắng về thành tích chiến đấu tại khu vực Cổ Loa (Bộ tư lệnh pháo binh ngụy).

- Đại đội 2 Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 về thành tích chiến đấu tại khu vực Cổ Loa (Bộ tư lệnh pháo binh ngụy)

- Đại đội 1 Tiểu đoàn Quyết Thắng về thành tích chiến đấu tại khu vực Cổ Loa (Bộ tư lệnh pháo binh ngụy).

- Đại đội 4 Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4 về thành tích chiến đấu tại khu vực An Nhơn.

- Phân đội trinh sát Tiểu đoàn Quyết Thắng về thành tích dũng cảm phục vụ chiến đấu, bảo vệ chỉ huy sở.

2. Tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 3 cho tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 2 về thành tích chiến đấu chống nhiều đợt phản kích của địch và bảo vệ chỉ huy sở tiểu đoàn.

* Ảnh chụp Quyết định khen thưởng:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét