Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

[5.459] Sổ khám sức khỏe của liệt sỹ Nguyễn Hữu Sơn, đơn vị Đoàn chi viện 1053, quê Trung Hà - Thái Hòa - Bất Bạt [Ba Vì] - Hà Tây

2023012140658


1. Tháng 4 năm 1969, lực lượng biệt kích quân Sài Gòn thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Đoàn chi viện 1053, đơn vị huấn luyện tại miền Bắc tại Trung đoàn 12 Hà Tây.

Một trong số đó có Sổ khám sức khỏe của đc Nguyễn Hữu Sơn. Thông tin chung ở phần Sơ yếu lý lịch trong cuốn sổ như sau:

- Đc Nguyễn Hữu Sơn sinh 1940, thượng sỹ, nhập ngũ 20/2/1961, quê Trung Hà - Thái Hòa - Bất Bạt [Ba Vì] - Hà Tây.

- Trang cuối của cuốn sổ có nhận xét chung về sức khỏe đề ngày 10/8/1968 có chữ ký của quân y sỹ và đóng dấu của Tiểu đoàn 7 Trường Sỹ quan lục quân.

Ảnh chụp trang đầu cuốn sổ:


2. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Hữu Sơn khớp với thông tin sơ yếu lý lịch trong cuốn sổ bị thu giữ, với ngày hy sinh ghi trên bia mộ là 30/10/1969.

Một số giấy tờ khác, quân Mỹ có ghi chú đơn vị này được biên chế về Tỉnh đội Khánh Hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét