Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

[5.455] Đơn xin gia nhập Đảng của liệt sỹ Lý Văn Rằng, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88 Phân khu 1, trú quán xã Tân Phong huyện Kiến Thụy tp Hải Phòng

2023010120629


1. Đơn xin gia nhập Đảng của liệt sỹ Lý Văn Rằng, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88 Phân khu 1, trú quán xã Tân Phong huyện Kiến Thụy tp Hải Phòng.

Lá đơn không đề ngày, trong đó ghi quê quán của đc Lý Văn Rằng tại xã Thuận Thiên huyện Kiến Thụy tp Hải Phòng, trú quán tại thôn Thái Lai xã Tân Phong huyện Kiến Thụy tp Hải Phòng.

Ảnh chụp 1 phần lá đơn:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lý Văn Rằng, khớp với thông tin trong giấy tờ bị thu giữ ngày 16/2/1969.Họ và tên:Lý Văn Rằng
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1945
Nguyên quán:Trái Lai, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng
Trú quán:Trái Lai, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng
Nhập ngũ:4/1964
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:E88 F3
Cấp bậc:
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:16/2/1969
Trường hợp hi sinh:Chống càn
Nơi hi sinh:Gò Nổi
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê


3. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin liệt sỹ có ảnh bia mộ liệt sỹ Lý Văn Rằng ở NTLS xã Tân Phong, tuy nhiên ngày hy sinh ghi là 18/10/1967, sai khác ngày hy sinh tại Web Chính sách quân độiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét