Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

[4.96] Sổ tay rau rừng Tây Nguyên - tập II do Ban Quân nhu - Phòng hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên xuất bản năm 1970

2023010726640


Sổ tay rau rừng Tây Nguyên - tập II do Ban Quân nhu - Phòng hậu cần Mặt trận B3 Tây Nguyên xuất bản năm 1970.


Ảnh chụp 2 trang đầu của cuốn Sổ tay 54 trang.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét