Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

[5.458] Cuốn Sổ lịch ghi chép và bức ảnh của Liệt sỹ Đinh Hữu Thông, trinh sát tiểu đoàn 1 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam, quê Lê Lợi - Thạch An - Cao Bằng

2023011332649


 Quân Mỹ thu giữ Cuốn Sổ lịch ghi chép và bức ảnh của Liệt sỹ Đinh Hữu Thông, trinh sát tiểu đoàn 1 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 Quân Giải phóng miền Nam, quê Lê Lợi - Thạch An - Cao Bằng.

1. Cuốn sổ lịch bỏ túi ghi chép khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8/1967, của đc Đinh Hữu Thông. Đc Thông bắt đầu vào Nam ngày 16/2/1967, đi qua trạm T10 ở Thà Khẹt ngày 10/4/1967, trạm T80 ngày 16/5/1967, đến nơi tập kết ngày 9/7/1967, biên chế về đơn vị ngày 24/7/1967.

2. Tấm ảnh chụp chung 2 người, phía Mỹ chú thích phía sau tấm ảnh có ghi tên 2 người là Đinh Hữu Thông và Triệu Bích Loan, chụp tại Cao Bằng ngày 16/2/1962.

Ảnh chụp 1 trang cuốn sổ lịch và tấm ảnh:3. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ ĐInh Hữu Thông, quê Cao Bằng, đơn vị d1/E141/F7, hy sinh 15/12/1967 ở Bồ Túc - Tây Ninh như sau:Họ và tên:Đinh Hữu Thông
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Lê Lợi, Thạch An,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:2/1964
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:, 1, 141, f7
Cấp bậc:H3 - BP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:15/12/1967
Trường hợp hi sinh:Bổ Túc, Tây Ninh - Lộ Đỏ, Tây Ninh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét