Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

[5.452.1] Giấy khen của liệt sỹ Nguyễn Viết Liệu, đơn vị thuộc Trung đoàn 208 pháo binh Miền, quê Vân Côn - Hoài Đức - Hà Tây

2022123060677


1. Ngày 9/5/1968, quân Mỹ đã tấn công vào khu vực báo cáo có lượng lớn bộ đội Việt Nam. Trận đánh diễn ra từ đầu giờ chiều cho đến tối. 

Theo báo cáo quân Mỹ, có 66 bộ đội Việt Nam hy sinh, 3 bị bắt tù binh, thu giữ 3 cơ cấu phóng rocket 122mm và nhiều vũ khí, đạn dược, giấy tờ. Quân Mỹ xác định phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam là Trung đoàn 208 pháo binh Miền.


2. Sau trận đánh quân Mỹ thu rất nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, trong đó có Giấy khen của liệt sỹ Nguyễn Viết Liệu, đơn vị thuộc Trung đoàn 208 pháo binh Miền, quê Vân Côn - Hoài Đức - Hà Tây, về thành tích trong hành quân năm 1967.

Ảnh chụp Giấy khen:


3. Web Chính sách quân đội không có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Viết Liệu.

4. Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ, tại NTLS xã Vân Côn có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Viết Liệu, khớp với thông tin ở giấy khen bị thu giữKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét