Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

[5.442] Địa danh (55): Vị trí khu vực làng An Tá tỉnh Gia Lai năm 1965 theo thông tin của phía Mỹ

2022120737629


Quân đội Mỹ nắm được thông tin về vị trí khu vực làng An Tá năm 1965, được Rongxanh đánh dấu trên ảnh vệ tinh google hiện nay.

Khu vực này nằm ở nam QL19, khu vực giáp ranh các xã Ia Boòng và thị trấn Chư Prông huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét