Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

[4.89] Bản sơ đồ Diễn biến chiến đấu tập kích Bến Tranh của Tiểu đoàn bộ binh 2 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 QK7, tháng 2 năm 1969

2022181248644


Bản sơ đồ Diễn biến chiến đấu tập kích Bến Tranh của Tiểu đoàn bộ binh 2 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 QK7, tháng 2 năm 1969.

Trên bản sơ đồ có thể hiện các mũi tấn công của các Đại đội 6-7-8, của đại đội 3 đặc công, đại đội 25 đặc công vào căn cứ Bến Tranh, ở nam Dầu Tiếng, có thể là ngày 22/2/1969 hoặc 25/2/1969.

Ảnh chụp sơ đồ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét