Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

[4.93] Quyết định của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 22 - trung đoàn 66 pháo binh Miền, khen thưởng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ và Dũng sỹ bắn máy bay

2022122959664

Quyết định đề ngày 28/9/1969 của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 22 Trung đoàn 66 pháo binh Miền do đc Chính trị viên Nguyễn Nam Phong ký, tặng danh hiệu cho các chiến sỹ thuộc Đại đội 1:

* Tặng danh hiệu Dũng sỹ diệt Mỹ cấp 3 cho các đc:

1. Nguyễn Văn Trường

2. Nguyễn Tiến Bừng

3. Võ Ngọc Tú

4. Bùi Văn Lâm

5. ĐOàn Văn Thơ

6. Phạm Văn Vắn

7. Nguyễn Xuân Ý

8. Trịnh Thiết Lĩnh

Nguyễn Phùng Thanh

9. Đậu Ngọc Bằng

10. Phùng Văn Kháng

11. Hoàng Văn Lệ

12. Vũ Đình Miên

13. Nguyễn Văn Âu

14. Trần Văn Dích

* Tặng danh hiệu Dũng sỹ bắn máy bay:

1. Nguyễn Phùng Thanh

2. Nguyễn Văn Bính


Quyết định này bị thu giữ ở Châu ĐỐc tháng 2/1970.

Ảnh chụp Quyết địnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét