Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

[5.451] Các giấy tờ khen thưởng của liệt sỹ Bùi văn Chiều, đơn vị đại đội 19 Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 QK7, quê Yên Tiến - Ý Yên - Nam ĐỊnh

2022122959665


1. Các giấy tờ khen thưởng của liệt sỹ Bùi văn Chiều, đơn vị đại đội 19 Trung đoàn 2 Sư đoàn 9 QK7, quê Yên Tiến - Ý Yên - Nam ĐỊnh, gồm:

- Quyết định đề bạt cấp Tiểu đội bậc phó của Trung đoàn Đồng Xoài, đề 13/2/1969.

- Bằng khen cấp cho đc Bùi Xuân Chiều về thành tích đợt hè năm 1969.

- Giấy khen cấp cho đc Bùi Xuân Chiều, quê Yên Tiến - Ý Yên - Nam Hà, về thành tích trong đợt Đông Xuân.

- Giấy chứng nhận Dũng sỹ diệt xe cơ giới.

Ảnh chụp 1 Giấy khen:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Bùi Văn Chiều, khớp với thông tin trong giấy tờ thu giữ. Riêng ngày hy sinh là sau ngày bị thu giữ những giấy tờ này


Họ và tên:Bùi Văn Chiều
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1949
Nguyên quán:Yên Tiến, Ý Yên,
Trú quán:, ,
Nhập ngũ:9/1966
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:19, 2, f9
Cấp bậc:H1 - AP
Chức vụ:
Ngày hi sinh:24/12/1970
Trường hợp hi sinh:Suối Nước Nhĩ, Trà Giông, Tây Ninh - Trà Giông Tây Ninh
Nơi hi sinh:
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:

1 nhận xét: