Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

[5.453] Bằng khen của liệt sỹ Lê Xuân Côi, đơn vị tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88 Phân khu 1, quê Bình Bộ [Bình Phú] - Phù Ninh - Phú Thọ

2022123161669


1. Bằng khen đề ngày 5/10/1968 của Trung đoàn 88 tặng đc Lê Xuân Cội về thành tích hoàn thành xuất sắc trận 19/8. Đ/c Cội là Trung đội phó thuộc tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 8, quê Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ.

Ảnh chụp bằng khen:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Lê Xuân Cội khớp với thông tin trên Bằng khen bị thu giữ. Tuy nhiên nơi an táng ban đầu ghi là Mỹ Tho, có khác với các liệt sỹ khác cùng hy sinh tại Gò Nổi - Tây Ninh.


Họ và tên:Lê Xuân Cội
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Bình Lộ, Phù Ninh, Vĩnh Phú
Trú quán:Bình Lộ, Phù Ninh, Vĩnh Phú
Nhập ngũ:2/1965
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:C5 D8 E88 F3
Cấp bậc:Chuẩn úy
Chức vụ:B trưởng
Ngày hi sinh:16/2/1969
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Gò Nổi
Nơi an táng ban đầu:Mỹ Tho
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét