Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

[5.447.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (129): Giấy chứng minh của liệt sỹ Ngô Văn Thân, đơn vị đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 95C sư đoàn 325C, quê Thắng Mỹ - Quỳnh Liên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

2022122454655


 1. Giấy tờ của liệt sỹ Ngô Văn Thân, bị thu từ thi thể bộ đội Việt Nam trong các hầm tại khu vực tỉnh Kontum gồm: 

- Giấy chứng minh mang tên Ngô Văn Thân, đơn vị ... được đến tại Bác Ân (Đi B47).

Ảnh chụp Giấy chứng minh:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Ngô Văn Thân như sau:


Họ và tên:Ngô Văn Thân
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1948
Nguyên quán:Thắng Mỹ, Quỳnh Liên, (Kiêm) Quỳnh Lưu, Nghệ An
Trú quán:Thắng Mỹ, Quỳnh Liên, (Kiêm) Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nhập ngũ:12/1965
Tái ngũ:
Đi B:03/1968
Đơn vị khi hi sinh:C1 d4 E2 (95c) F325c
Cấp bậc:Hạ sỹ
Chức vụ:A Trưởng
Ngày hi sinh:25/05/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Đồi 824 Ngọc hồi
Nơi an táng ban đầu:Bắc đồi 824 Ngọc hồi
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Ngô Văn Tuất
Địa chỉ:Cùng Quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét