Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

[5.454] Danh sách 26 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 88 Phân khu 1 hy sinh trong trận đánh ngày 16/2/1969

2022123161669

1. Ngày 16/2/1969 đã diễn ra trận đánh giữa quân Mỹ và bộ đội thuộc tiểu đoàn 8 trung đoàn 88 Phân khu 1. Theo thông tin phía Mỹ có 33 bộ đội Việt Nam hy sinh.

 2. Sau trận đánh quân Mỹ có thu giữ 1 số giấy tờ của các liệt sỹ, trong đó có của liệt sỹ:

- LS Lê Xuân Cội quê Bình Bộ - Phù Ninh - Phú Thọ.

- Lý Văn Rằng quê Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng [Web Chính sách quân đội ghi hy sinh 16/2/1969, nhưng ảnh bia mộ ở NTLS quê nhà ghi hy sinh 10/1967]

3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 26 liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 8 Trung đoàn 88 hy sinh ngày 16/2/1969 chiến đấu ở Gò Nổi - Tây Ninh [Tọa độ giao chiến thu giữ giấy tờ các liệt sỹ ở Gò Nổi - Củ Chi - tp Hồ Chí Minh].


1 * LS Bùi Văn Mòi * Quê quán: Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

2 * LS Đoàn Ngọc Bảo * Quê quán: Đào Giao, Thanh Đa, Vĩnh Phúc

3 * LS Hà Văn Thụ * Quê quán: Xóm Ria, Vỏ Miến, Thanh Sơn, Vĩnh Phú

4 * LS Lê Đình Thược * Quê quán: Mậu Lâm, Như Xuân, Thanh Hoá

5 * LS Lê Minh Nghĩa * Quê quán: Xóm 18, Hải Trung, Hải Hậu, Hà Nam Ninh

6 * LS Lê Thế Tiến * Quê quán: Bùi Kép, Yên Lư, Yên Dũng, Hà Bắc

7 * LS Lê Xuân Cội * Quê quán: Bình Lộ, Phù Ninh, Vĩnh Phú

8 * LS Lý Văn Rằng * Quê quán: Trái Lai, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng

9 * LS Nguyễn Đa Mẽ * Quê quán: Bến Tản, Hoàng Tâm, Chí Linh, Hải Hưng

10 * LS Nguyễn Danh Tư * Quê quán: Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Hưng

11 * LS Nguyễn Đức Toàn * Quê quán: Vân Điển, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội

12 * LS Nguyễn Quang Đãng * Quê quán: Hưng Đạo, Tiên Cữ, Hải Hưng

13 * LS Nguyễn Quang Điền * Quê quán: Ngọc Hồi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

14 * LS Nguyễn Văn lê * Quê quán: Chi Long, Long Câu, Yên Phong, Hà Bắc

15 * LS Nguyễn Văn Tôn * Quê quán: Thân Kiểu, Bích Sơn, Việt Yên, Hà Bắc

16 * LS Phạm Văn Phiên * Quê quán: Kim Lỗ, Đô Lương, Ân Thi, Hải Hưng

17 * LS Tạ Quan Toai * Quê quán: Xóm Vân, Bảo Sơn, Lục Nam, Hà Bắc

18 * LS Trần Đắc Khoái * Quê quán: Phú Minh, Hương Lâm, Hiệp Hòa, Hà Bắc

19 * LS Trần Đình Đậu * Quê quán: Vĩnh Thọ, An Nông, Triệu Sơn

20 * LS Trần Văn Cường * Quê quán: Đức Hợp, Kim Động, Hải Hưng

21 * LS Trần Văn Đình * Quê quán: Đào Đăng, Trung Nghĩa, Tiên Cữ, Hải Hưng

22 * LS Trần Văn Doãn * Quê quán: Tư Lập, Phú Mỹ, Yên Lãng, Vĩnh Phú

23 * LS Trần Văn Hòa * Quê quán: Duy Liêm, Ngọc Thanh, Kim Động, Hải Hưng

24 * LS Vũ Đình Tắc * Quê quán: Văn An, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Hưng

25 * LS Vũ Gia Lâm * Quê quán: Văn Tiên, Nông Cống, Thanh Hóa

26 * LS Vũ Hoàn Du * Quê quán: Tứ Cương, Thanh Miện, Hải Hưng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét