Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

[5.448] Danh sách 57 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C Sư đoàn 325C hy sinh trong trận đánh vào cao điểm 824 Dakto - Kontum ngày 25/5/1968

20221224


1. Theo báo cáo quân đội Mỹ:

- Đêm ngày 25/5/1968, bộ đội Việt Nam tấn công vào Căn cứ quân Mỹ đóng tại cao điểm 824.

- Bộ đội Việt Nam tấn công từ hướng nam căn cứ, đánh qua hàng rào và chiếm được 6 hầm của quân Mỹ.

- Thiệt hại của quân Mỹ: 14 lính chết, 56 lính bị thương, 1 mất tích.

- Phía bộ đội Việt Nam có 129 bộ đội hy sinh.

2. Quân Mỹ thu giữ từ thi thể bộ đội Việt Nam nhiều giấy tờ thuộc Trung đoàn 95C Sư đoàn 325C, trong đó có của các liệt sỹ:

(1) * LS Đỗ Thái Huyến * Quê quán: An Thạch, Văn Phong, Nho Quan

(2) * LS Ngô Văn Thân * Quê quán: Thắng Mỹ, Quỳnh Liên, (Kiêm) Quỳnh Lưu, Nghệ An

(3) * LS Nguyễn Văn Tất * Quê quán: Nhiễm Sơn, Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng

(4) * LS Phạm Khắc Bôi * Quê quán: Văn Yên, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Hưng

Các link cụ thể:

[5.447.1] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (129): Giấy chứng minh của liệt sỹ Ngô Văn Thân, đơn vị đại đội 1 tiểu đoàn 4 trung đoàn 95C sư đoàn 325C, quê Thắng Mỹ - Quỳnh Liên - Quỳnh Lưu - Nghệ An[5.445] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (126): Giấy chứng minh và Biên lai chuyển tiền của liệt sỹ Đỗ Thái Huyến, đơn vị đại đội 4 tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95C Sư đoàn 325C, quê An Thạch - Văn Phong - Nho Quan - Ninh Bình


3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 57 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C Sư đoàn 325C hy sinh trong trận đánh vào cao điểm 824 ngày 25/5/1968, cụ thể:

1 * LS An Văn Hoàn * Quê quán: Đa Quang, Minh Khai, Tiên Lữ, Hải Hưng
2 * LS Bùi Đức Dĩ * Quê quán: Xóm 6 Quỳnh Đồi, Quỳnh Lưu, Nghệ An
3 * LS Bùi Ngọc Hiến * Quê quán: Mỹ Du, Hoàng Kim, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
4 * LS Bùi Văn Giang * Quê quán: Hòa Thuận, Tùng Thiện, Hà Tây
5 * LS Bùi Xuân Thắng * Quê quán: Văn Sơn, Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An
6 * LS Đinh Hữu Ngân * Quê quán: Vân Cẩm, Hà Vân, Hà Trung, Thanh Hóa
7 * LS Đinh Văn Nghệ * Quê quán: Trung Côi, Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
8 * LS Đinh Văn Thắng * Quê quán: Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình
9 * LS Đinh Văn Tiến * Quê quán: Khu 7, Khu Đá Mài, Cửa Ông, Quảng Ninh
10 * LS Đỗ Như Lai * Quê quán: Liên Khê, Quảng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
11 * LS Đỗ Thái Huyến * Quê quán: An Thạch, Văn Phong, Nho Quan
12 * LS Đồng Ngọc Khảm * Quê quán: Xóm Hoa, Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
13 * LS Hoàng Công Thẩm * Quê quán: Thôn Lá, Yên Quang, Nho Quan, Ninh Bình
14 * LS Hoàng Tiến Phụng * Quê quán: Thiệu Minh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
15 * LS Hoàng Văn Việt * Quê quán: Nam Xuân, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
16 * LS Lê Đình Lân * Quê quán: Hoang Trung, Hoàng Trạch, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
17 * LS Lê Đình Thát * Quê quán: Xóm Giấy,  Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An
18 * LS Lê Huy Tài * Quê quán: Hoàng Đại, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
19 * LS Lê Huy Truật * Quê quán: Xóm Chùa Đăng Sơn, Đô Luơng, Nghệ An
20 * LS Lê Ngọc Thuận * Quê quán: Ái Quốc, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An
21 * LS Lê Văn Minh * Quê quán: Xóm Ngọc, Phong Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
22 * LS Lê Văn Súc * Quê quán: Quỳ Cữ, Hoàng Quỳ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
23 * LS Lương Xuân Tình * Quê quán: Mỹ Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa
24 * LS Mai Đức Đơng * Quê quán: Xóm 1, Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa
25 * LS Mai Quang Vinh * Quê quán: Xóm 4, Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hóa
26 * LS Mai Văn Khoát * Quê quán: Xóm 3, Nga Trường, Nga Sơn, Thanh Hóa
27 * LS Mai Xuân Tương * Quê quán: Giáp Đông, Nga Dáp, Nga Sơn, Thanh Hóa
28 * LS Ngô Văn Thân * Quê quán: Thắng Mỹ, Quỳnh Liên, (Kiêm) Quỳnh Lưu, Nghệ An
29 * LS Nguyễn Đình Cầu * Quê quán: Phú Thịnh, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An
30 * LS Nguyễn Đình Khương * Quê quán: Hợp Lợi, Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An
31 * LS Nguyễn Đình Kinh * Quê quán: Hợp Lợi, Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An
32 * LS Nguyễn Đức Khánh * Quê quán: Khánh Hòa, Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
33 * LS Nguyễn Đức Toàn * Quê quán: Xuân Hòa, Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Hà
34 * LS Nguyễn Quang Đình * Quê quán: Thống Nhất, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An
35 * LS Nguyễn Tất Tùng * Quê quán: Xóm 5 Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An
36 * LS Nguyễn Thanh Hòa * Quê quán: Hải Sơn, Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa
37 * LS Nguyễn Văn Đáp * Quê quán: Quang Sơn, Gia Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
38 * LS Nguyễn Văn Đoan * Quê quán: Cẩm Tuân, Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa
39 * LS Nguyễn Văn Hậu * Quê quán: Cần Hóa, Sơn Trà, Hương Sơn
40 * LS Nguyễn Văn Kiên * Quê quán: Chuông Càn, Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An
41 * LS Nguyễn Văn Mạnh * Quê quán: Minh Đức, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
42 * LS Nguyễn Văn Tất * Quê quán: Nhiễm Sơn, Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng
43 * LS Nguyễn Văn Thú * Quê quán: Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa
44 * LS Nguyễn Xuân Thanh * Quê quán: Đại Phúc, Quế Võ, Hà Bắc
45 * LS Phạm Khắc Bôi * Quê quán: Văn Yên, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Hưng
46 * LS Phạm Song Luân * Quê quán: Hoa Phương,  Hoa  Đồng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
47 * LS Phạm Văn Ba * Quê quán: Giáp Đông, Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hóa
48 * LS Phạm Văn Cần (Cầu) * Quê quán: Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình
49 * LS Phạm Văn Ửng * Quê quán: Thống Nhất, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An
50 * LS Trần Đại Rinh * Quê quán: Xóm 7, Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình
51 * LS Trần Mạnh Chiền (Chiến) * Quê quán: Xóm Lễ, Ngọc Thanh, Kim Động, Hải Hưng
52 * LS Trần Ngọc Lịch * Quê quán: Hoàng Lưu, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
53 * LS Trần Văn Nhờ * Quê quán: Quang Trung, (Hải), Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An
54 * LS Trịnh Duy Hiển * Quê quán: Nghĩa Huy, Hoàng Mậu, Gia Lộc, Hải Hưng
55 * LS Trịnh Văn Thân * Quê quán: Dương Hòa, Thiệu Hưng, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
56 * LS Vũ Văn Sính * Quê quán: Nga Phú, Hoàng Xuân, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
57 * LS Vương Đình Cường * Quê quán: Thái Quang, Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét