Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

[5.452] Giấy tờ của các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 208 pháo binh Miền hy sinh ngày 9/5/1968 tại Đức Hòa - Long An * Danh sách 69 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 208 pháo binh Miền hy sinh trong trận đánh ngày 9/5/1968 tại Đức Hòa - Long An

2022123060667


1. Ngày 9/5/1968, quân Mỹ đã tấn công vào khu vực báo cáo có lượng lớn bộ đội Việt Nam. Trận đánh diễn ra từ đầu giờ chiều cho đến tối. 

Theo báo cáo quân Mỹ, có 66 bộ đội Việt Nam hy sinh, 3 bị bắt tù binh, thu giữ 3 cơ cấu phóng rocket 122mm và nhiều vũ khí, đạn dược, giấy tờ. Quân Mỹ xác định phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam là Trung đoàn 208 pháo binh Miền.


2. Sau trận đánh quân Mỹ thu rất nhiều giấy tờ của bộ đội Việt Nam, gồm có Giấy chứng minh, Thẻ giấy ghi tên, Giấy khen..., cụ thể của một số liệt sỹ:

4 * LS Đỗ Đình Phấn * Quê quán: Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Tây

7 * LS Đỗ Văn Huệ * Quê quán: Nam Hồng, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

14 * LS Kiều Văn Cương * Quê quán: , , Không quê [Đồng Tiến Đại ĐỒng Thạch Thất Hà Tây - theo giấy tờ thu giữ]

16 * LS Lê Văn Đằng * Quê quán: Đồng Phú, Duyên Hà, Thái Bình

23 * LS Nguyễn Anh Tuất * Quê quán: Vũ An, Vũ Tiên, Thái Bình

29 * LS Nguyễn Hữu Điểm * Quê quán: Lai Sơn, Quốc Oai, Hà Tây

30 * LS Nguyễn Khắc Lộc * Quê quán: Quất Bảo, Quỳnh Côi, Thái Bình

32 * LS Nguyễn Lý Thi * Quê quán: Văn Hữu, Quốc Oai

34 * LS Nguyễn Mạnh Hùng * Quê quán: Khai Quang, Tam Dương, Vĩnh Phú

39 * LS Nguyễn Túc Trưng * Quê quán: Hòa Xuân, Tuy Hòa

50 * LS Nguyễn Văn Thông * Quê quán: Tản Hồng, Quốc Oai

57 * LS Phạm Quang Toàn * Quê quán: Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh

58 * LS Phạm Văn Nhẫn * Quê quán: Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây

61 * LS Phùng Văn Hồng * Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Tây


Ảnh chụp 1 số giấy tờ:3. Web Chính sách quân đội có thông tin về 69 liệt sỹ thuộc Trung đoàn 208 pháo binh Miền, hy sinh ngày 9/5/1968, khớp với thông tin của quân Mỹ và 1 loạt giấy tờ của các liệt sỹ bị thu giữ


1 * LS Bùi Văn Mỗi * Quê quán: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Hưng

2 * LS Bùi Văn Quán * Quê quán: Như Lâm, Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình

3 * LS Đặng Thế Định * Quê quán: Tản Hồng, Quảng Oai, Hà Tây

4 * LS Đỗ Đình Phấn * Quê quán: Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Tây

5 * LS Đỗ Đức Thành * Quê quán: Tân Đức, Quảng Oai, Hà Sơn Bình

6 * LS Đỗ Duy Bái * Quê quán: Đông Yên, Quốc Oai, Hà Tây

7 * LS Đỗ Văn Huệ * Quê quán: Nam Hồng, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Hà Sơn Bình

8 * LS Hà Đăng Khoãng * Quê quán: Cổ Đông, Tùng Thiện, Hà Tây

9 * LS Hà Văn Phú * Quê quán: Trung Sơn Trầm, Tùng Thiện, Hà Tây

10 * LS Hoàng Thiên Cơ * Quê quán: Phố Phượng, Quảng Oai, Hà Tây

11 * LS Hoàng Văn Bộ * Quê quán: Hà Thạch, Quốc Oai, Hà Tây

12 * LS Hoàng Văn Hoành * Quê quán: Xuân Lương, Yên Thế, Hà Bắc

13 * LS Khuất Duy Sinh * Quê quán: Xuân Sơn, Thường Tín, Hà Tây

14 * LS Kiều Văn Cương * Quê quán: , , Không quê [Đồng Tiến Đại ĐỒng Thạch Thất Hà Tây - theo giấy tờ thu giữ]

15 * LS Lê Hồng Phong * Quê quán: Quý Khê, Cẩm Giàng, Hải Hưng

16 * LS Lê Văn Đằng * Quê quán: Đồng Phú, Duyên Hà, Thái Bình

17 * LS Lê Văn Tư * Quê quán: Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa

18 * LS Lê Xuân Mạc * Quê quán: Hà Thạch, Quốc Oai, Hà Tây

19 * LS Lương Minh Đạo * Quê quán: Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Tây

20 * LS Lưu Quang Chinh * Quê quán: Thành Long, Thạch Thành, Thanh Hóa

21 * LS Lưu Quang Tỵ * Quê quán: Quỳnh Xá, Quỳnh Côi, Thái Bình

22 * LS Ngô Văn Lịch * Quê quán: Hương Ngãi, Thạch Thất, Hà Tây

23 * LS Nguyễn Anh Tuất * Quê quán: Vũ An, Vũ Tiên, Thái Bình

24 * LS Nguyễn Đình Ba * Quê quán: Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải Hưng

25 * LS Nguyễn Đức Hạ * Quê quán: Văn Côn, Hoài Đức, Hà Tây

26 * LS Nguyễn Đức Năng * Quê quán: Cổ Đông, Tùng Thiện, Hà Tây

27 * LS Nguyễn Duy Tự * Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Tây

28 * LS Nguyễn Hữu Bảo * Quê quán: Vĩnh Châu, Hạ Hòa, Vĩnh Phú

29 * LS Nguyễn Hữu Điểm * Quê quán: Lai Sơn, Quốc Oai, Hà Tây

30 * LS Nguyễn Khắc Lộc * Quê quán: Quất Bảo, Quỳnh Côi, Thái Bình

31 * LS Nguyễn Khái Tường * Quê quán: Tam Quang, Thư Trì, Thái Bình

32 * LS Nguyễn Lý Thi * Quê quán: Văn Hữu, Quốc Oai

33 * LS Nguyễn Mai Sinh * Quê quán: Xuân Sơn,Tùng Thiện, Hà Tây

34 * LS Nguyễn Mạnh Hùng * Quê quán: Khai Quang, Tam Dương, Vĩnh Phú

35 * LS Nguyễn Ngọc Thanh * Quê quán: Vũ Hội, Vũ Tiên, Thái Bình

36 * LS Nguyễn Quang Thỉnh * Quê quán: Số 110A La Văn Cầu, Hà Nội

37 * LS Nguyễn Tài Phương * Quê quán: Kim Hoàng, Phúc Thọ, Hà Tây

38 * LS Nguyễn Trung Ngãi * Quê quán: Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây

39 * LS Nguyễn Túc Trưng * Quê quán: Hòa Xuân, Tuy Hòa

40 * LS Nguyễn Túng Lâm * Quê quán: Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

41 * LS Nguyễn Văn Chung * Quê quán: Liên Minh, Đan Phượng, Hà Tây

42 * LS Nguyễn Văn Cương * Quê quán: Trung Sơn Trầm, Tùng Thiện, Hà Tây

43 * LS Nguyễn Văn Duân * Quê quán: Đại Đồng, Tùng Thiện, Hà Tây

44 * LS Nguyễn Văn Hinh * Quê quán: An Lập, Hoàng An, Hiệp Hòa, Hà Bắc

45 * LS Nguyễn Văn Khánh * Quê quán: Tân Ninh, Thường Tín, Hà Tây

46 * LS Nguyễn Văn Kiến * Quê quán: An Tập, Gia Lương, Hà Bắc

47 * LS Nguyễn Văn Ngự * Quê quán: Cổ Đông, Tùng Thiện, Hà Tây

48 * LS Nguyễn Văn Phúc * Quê quán: Thụy An, Tùng Thiện, Hà Tây

49 * LS Nguyễn Văn Thới * Quê quán: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Sơn Bình

50 * LS Nguyễn Văn Thông * Quê quán: Tản Hồng, Quốc Oai

51 * LS Nguyễn Văn Tình * Quê quán: Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Tây

52 * LS Nguyễn Vuy Tăng * Quê quán: Phúc Châu, Quảng Oai, Hà Tây

53 * LS Nguyễn Xuân Từ * Quê quán: Long Hưng, Văn Giang, Hải Hưng

54 * LS Phạm Bá Hải * Quê quán: Thạnh Mỹ, Bất Bạt, Hà Tây

55 * LS Phạm Đình Tỳ * Quê quán: Lại Yên, Hoài Đức, Hà Tây

56 * LS Phạm Ngọc Chính * Quê quán: Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

57 * LS Phạm Quang Toàn * Quê quán: Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh

58 * LS Phạm Văn Nhẫn * Quê quán: Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây

59 * LS Phạm Văn Son * Quê quán: Cổ Đông, Long Hương, Văn Giang, Hải Hưng

60 * LS Phùng Đình Triệu * Quê quán: Phú Phương, Quảng Oai, Hà Tây

61 * LS Phùng Văn Hồng * Quê quán: Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Tây

62 * LS Trần Văn Chữ * Quê quán: Đức Lương, Gia Lộc, Hải Hưng

63 * LS Trần Văn Đắc * Quê quán: Đức Thượng, Hòa Đức, Hà Tây

64 * LS Trần Văn Thành * Quê quán: Đông Sơn, Đô Lương, Nghệ An

65 * LS Trần Văn Tranh * Quê quán: Số nhà 54, khối 94, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội

66 * LS Trịnh Xuân Kha * Quê quán: Hồng Kỳ, Đa Phúc, Vĩnh Phú

67 * LS Từ Văn Thọ * Quê quán: Ngọc Hiệp, Quốc Oai, Hà Sơn Bình

68 * LS Vũ Oanh Lạc * Quê quán: Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây

69 * LS Vũ Văn Chấp * Quê quán: Liên Phương, Vụ Bản, Nam Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét