Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

[5.447] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (128): Giấy tờ của liệt sỹ Phạm Khắc Bôi, đơn vị đại đội 3 tiểu đoàn 4 trung đoàn 95C sư đoàn 325C, quê Văn Yên - Hưng Đạo - Chí Linh - Hải Dương

2022122454655


1. Giấy tờ của liệt sỹ Phạm Khắc Bôi, bị thu từ thi thể bộ đội Việt Nam trong các hầm tại khu vực tỉnh Kontum gồm: 

- Giấy chứng minh mang tên Phạm Khắc Bôi đơn vị 1001, được đến tại Bác Ân (đi B47).

- Thẻ Đoàn viên mang tên Phạm Khắc Bôi, quê Văn Yên - Hưng Đạo - Chí Linh - Hải Dương.

Ảnh chụp các giấy tờ:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Phạm Khắc Bôi khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ:


Họ và tên:Phạm Khắc Bôi
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1943
Nguyên quán:Văn Yên, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Hưng
Trú quán:Văn Yên, Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Hưng
Nhập ngũ:01/1967
Tái ngũ:
Đi B:03/1968
Đơn vị khi hi sinh:c3 d4 e2 95c F325c
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:25/05/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Cao điểm 824
Nơi an táng ban đầu:Không lấy được xác
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:Phạm Kiến Quỳnh
Địa chỉ:Ở quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét