Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

[3.264] Các Giấy chứng nhận khen thưởng của đc Nguyễn Chí Thịch/Lại Chí Thịch đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 QK5, quê xóm Hạ Dục - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Tây

2022121242636


Các Giấy khen của đc Nguyễn Chí Thịch đơn vị thuộc Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 QK5, quê xóm Hạ Dục - Đồng Phú - Chương Mỹ - Hà Tây:

- Giấy chứng nhận đề 15/6/1968 cấp cho đc Lại Chí Thịch là y tá, quê xóm Hạ Dục xã Đồng Phú huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây, được tặng Giấy khen trong phục vụ đợt hoạt động Xi.

- Giấy chứng nhận khen thưởng đề 25/1/1968 cấp cho đc Nguyễn Chí Thịch, quê Đồng Phú - Mỹ Đức - Hà Tây, được tặng Huân chương chiến công giải phóng hạng ?


Ảnh chụp 2 Giấy chứng nhận khen thưởngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét