Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

[5.446] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (127): Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Văn Tất, đơn vị Đại đội 2 tiểu đoàn 4 trung đoàn 95C sư đoàn 325C, quê Nhiễm Sơn - Thái Học - Chí Linh - Hải Dương

2022122454654


1. Giấy tờ của liệt sỹ Nguyễn Văn Tất, bị thu từ thi thể bộ đội Việt Nam trong các hầm tại khu vực tỉnh Kontum gồm:

- Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Văn Tất, đơn vị 1001 được đi đến Bác Ân (B47).

- Giấy giới thiệu của Huyện đội Nam Trực gửi xã đội Nam Dương (?), giới thiệu đc Nguyễn Văn Tất, đến công tác.

- Một danh sách khác có thông tin đc Nguyễn Văn Tất quê Miên Sơn - Chí Linh - Hải Dương

Ảnh chụp Giấy giới thiệu:


2. Web Chính sách quân đội có thông tin về liệt sỹ Nguyễn Văn Tất khớp với thông tin trên giấy tờ bị thu giữ:


Họ và tên:Nguyễn Văn Tất
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1949
Nguyên quán:Nhiễm Sơn, Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng
Trú quán:Nhiễm Sơn, Thái Học, Chí Linh, Hải Hưng
Nhập ngũ:05/1958
Tái ngũ:01/1967
Đi B:03/1968
Đơn vị khi hi sinh:c2 d4 e2 95c F325c
Cấp bậc:Trung sỹ
Chức vụ:A trưởng
Ngày hi sinh:25/05/1968
Trường hợp hi sinh:Chiến đấu
Nơi hi sinh:Cao điểm 824
Nơi an táng ban đầu:Mất xác
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Ở quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét