Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

[5.443] Bảng danh sách biên chế Đại đội 9 tiểu đoàn 9 (tức tiểu đoàn 3) trung đoàn 88 quân khu 7

2022121545640


Bảng danh sách biên chế Đại đội 9 tiểu đoàn 9 (tức tiểu đoàn 3) trung đoàn 88 quân khu 7.

Bảng danh sách này không đề ngày và không có chữ ký.

Trong bảng danh sách có đc Tại ở Tiểu đội cối 60, LS Tài ở Tiểu đội 8 Trung đội 3.


Ảnh chụp Bảng danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét