Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

[3.262] Bản thành tích cá nhân của đc Phạm Duy Mật đơn vị Đại đội 3 tiểu đoàn 41 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5, quê xã Giao Bình [Bình Hòa] - Giao Thủy - Nam Định

2022120131620

Bản thành tích cá nhân trong đợt chống càn mùa xuân 1966 đề ngày 8/5/1966 của đc Phạm Duy Mật đơn vị Đại đội 3 tiểu đoàn 41 Trung đoàn 95A Sư đoàn 5 Quân khu 5, quê xã Giao Bình [Bình Hòa] - Giao Thủy - Nam Định.

Đc Phạm Duy Mật sinh 2/6/1945, trung đội phó, nhập ngũ 2/1964, trình độ Sư phạm 7+2.

Giấy tờ này quân Mỹ thu giữ năm 1966 ở tỉnh Phú Yên.

Ảnh chụp một phần Bản thành tích cá nhân:


Web Cơ sở dữ liệu quốc gia mộ liệt sỹ có thông tin về liệt sỹ Phạm Duy Mật, hy sinh 15/2/1968:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét