Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

[3.263] Thương phiếu của đc Trương Đình Đê, đơn vị Tiểu đoàn 14 súng máy phòng không Sư đoàn 2 QK5, quê thôn Mễ Sơn xã Tân Phong huyện Thư Trì [Vũ Thư] tỉnh Thái Bình

2022121242635


Thương phiếu đề ngày 11/1/1970 của đơn vị có thể là Đại đội quân y Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 QK5, cấp cho đc Trương Đình Đê, đơn vị Tiểu đoàn 14 súng máy phòng không Sư đoàn 2 QK5, quê thôn Mễ Sơn xã Tân Phong huyện Thư Trì [Vũ Thư] tỉnh Thái Bình, bị thương đêm 7/1/1970, vào viện ngày 11/1/1970.

Bản thương phiếu mô tả vết thương đạn xuyên làm vỡ xương chân và xử trí cụ thể đối với vết thương.

Ảnh chụp 1 phần thương phiếu:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét