Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

[4.90] Phiếu ra viện của đc Nguyễn Văn Quang, đơn vị Phân đội 22 - huyện đội Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang

2022191249646


Phiếu ra viện cấp cho đc Nguyễn Văn Quang, đơn vị Phân đội 22 - huyện đội Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang, điều trị sốt rét và mổ ở chân từ ngày 14/4/1969 đến 23/4/1969.

Không có thông tin về quê quán đc Nguyễn Văn Quang.

Giấy tờ này bị lực lượng biệt khu Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thu tại vùng núi đảo Phú Quốc.

Ảnh chụp giấy tờ:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét