Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

[4.92] Giấy tờ của chiến sỹ Ban Xe - Công trường 40 tức Trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên

2022122656658


Giấy tờ thu trên xe ô tô tải của chiến sỹ Ban Xe - Công trường 40 tức Trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm:

- Báo cáo hoạt động từ ngày 10/9/1968 của cán bộ Ban Xe CÔng trường 40 tức Trung đoàn 40 pháo binh Mặt trận B3 Tây Nguyên. Trong đó sửa chữa lớn cho 30 xe tải, sửa chữa nhỏ 27 xe ô tô tải...

- Nhật trình xe tải, ghi chép từ 26/10/1968 đến 27/2/1969, của lái xe tải GAZ63, trong đó ghi chép chặng đường đi và khối lượng hàng hóa chở.

- Báo cáo thành tích của Ban Xe Công trường 40.

- Sổ ghi chép cá nhân ghi từ 25/2 đến 31/7/1968 của đc Nguyễn Diêm, thuộc đơn vị Trung đoàn 227 pháo phòng không.


Ảnh chụp 1 phần Bản Báo cáo thành tích của Ban Xe Công trường 40:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét