Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

[3.244] Sơ yếu lý lịch và Quyết định đề bạt Đại đội trưởng của đồng chí Trịnh Công Hạnh (tức Công Thành), đơn vị thuộc huyện đội Hoài Nhơn tỉnh đội Bình Định, quê Tường Sơn - Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định, năm 1970

2022050326507

Ngày 25/6/1970, tại khu vực bắc An Quý độ 1km (Tam Quan - Bình Định) lính địa phương quân thuộc Tiểu khu Bình Định (Sài Gòn) có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc đơn vị Tỉnh đội Bình Định. Một trong số đó là các giấy tờ của đc Trịnh Công Hạnh (tức Công Thành), đơn vị thuộc huyện đội Hoài Nhơn tỉnh đội Bình Định, quê Tường Sơn - Hoài Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định.

- Sơ yếu lý lịch không đề ngày, trong đó có các thông tin về sơ yếu lý lịch đc TRịnh Cônh Hạnh, sinh năm 142, quê Tường Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định.

- Quyết định của Quân khu 5 đề bạt đc Trịnh Công Hạnh lên cấp Đại đội bậc trưởng thuộc Huyện đội HĐ60/ Huyện đội Hoài Nhơn.

Ảnh chụp các giấy tờ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét