Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

[4.76] Bức thư thăm hỏi của đại đội 7 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 Sư đoàn 304 hỏi thăm tới cán bộ chiến sỹ đại đội 7 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304 nhân dịp đi chiến đấu trước ở chiến trường Quảng TRị, năm 1970

2022052639542


Đầu tháng 5 năm 1970, quân Sài Gòn có thu giữ một bức thư đề ngày 20/2/1970 do đc Lê Bang - Chính trị viên phó Đại đội 7 tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 Sư đoàn 304 gửi lời hỏi thăm tới cán bộ chiến sỹ đại đội 7 tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 304 nhân dịp đi chiến đấu trước ở chiến trường Quảng TRị, năm 1970.

Ảnh chụp 1 phần bức thư:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét