Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

[5.356] Danh sách 20 Liệt sỹ hy sinh trận Bàu Bàng 4 ngày 19/3/1967 của Trung đoàn 273 Sư đoàn 9

2022051639529


Tháng 2 năm 1968, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 273/ Trung đoàn 673 Sư đoàn 9.

Một trong số giấy tờ đó có Bảng danh sách quân số hy sinh Bàu Bàng 4 ngày 19/3/1967.

Trong Bảng danh sách này có 14 Liệt sỹ (Có đc Huỳnh Công Phận là Đại đội phó) thuộc 1 đơn vị không xác định, 6 liệt sỹ thuộc C23 quân y E273.

Ảnh chụp bản danh sách:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét