Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

[5.364] Thông tin của phía Mỹ năm 1972 về phát hiện 4 khu vực có tổng cộng hơn 300 mộ bộ đội Việt Nam hy sinh, tại tỉnh Kon tum và tỉnh Gia Lai

2022053154081


Năm 1972, theo báo cáo của Quân đội Mỹ, lực lượng quân Sài Gòn có phát hiện 4 địa điểm có nhiều mộ bộ đội Việt Nam hy sinh, cụ thể:

1. Tỉnh Kontum

- Trên địa bàn huyện Dak Hà phát hiện khu có nhiều mộ với 162 thi thể bộ đội Việt Nam.

2. Tỉnh Gia Lai

- Trên địa bàn huyện Đức Cơ phát hiện 2 khu có nhiều mộ: (1) Khu thứ nhất phát hiện 50 mộ mới, không xác định rõ số lượng thi thể bộ đội Việt Nam do chưa đào kiểm tra; (2) Khu thứ 2 phát hiện 10 mộ có 5 thi thể trong mỗi mộ.

- Trên địa bàn huyện Chư Prông phát hiện 1 khu 30 mộ có 2 thi thể  trong mỗi mộ.


Rongxanh chưa có thông tin sau giải phóng miền Nam năm 1975 liệu các khu mộ này đã được quy tập hay chưa.

Sơ bộ các khu đánh dấu trên bản đồ:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét