Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

[5.352.2] Thông tin của phía Mỹ về phát hiện khu vực có nhiều mộ chôn cất 50 bộ đội Việt Nam tại Đông thị trấn Phù Mỹ - Bình Định, năm 1972

2022052447068

Gần 8h sáng ngày 9/6/1972, bộ phận thuộc Đại đội 201 địa phương quân Sài Gòn khi thực hiện lục soát phát hiện nhiều ngôi mộ mới được chôn cất. 

Kết quả có 50 bộ đội Việt Nam hy sinh do không kích, thu 1 súng cộng đồng.

Theo tọa độ ghi nhận sự kiện thì khu vực này nằm ở phía đông thị trấn Phù Mỹ cỡ 1km, được đánh dấu trên ảnh vệ tinh google.

Không có thông tin ước đoán thời gian chôn cất các ngôi mộ cũng như các thông tin khác.

Rongxanh chưa kiểm tra được thông tin liệu sau chiến tranh khu vực này đã được quy tập hay chưa.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét