Thứ Hai, 16 tháng 5, 2022

[5.355] Giấy báo tử Liệt sỹ Đoàn Văn Vĩnh, đơn vị Đại đội 21 Trung đoàn 273 Sư đoàn 9, quê xã Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình

2022051639528


Tháng 2 năm 1968, quân Mỹ thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 273/ Trung đoàn 673 Sư đoàn 9.

Một trong số giấy tờ đó có Giấy báo tử đề ngày 25/6/1967 do đc Nguyễn Công Tâm thay mặt Ban chỉ huy C21 ký thông báo Liệt sỹ Đoàn Văn Vĩnh, đơn vị Đại đội 21 Trung đoàn 273 Sư đoàn 9, quê xã Lê Lợi - Kiến Xương - Thái Bình với các thông tin chính như sau:

- Họ và tên LS: Đoàn Văn Vĩnh, sinh năm 1949.

- Quê quán: Xã Lê Lợi huyện Kiến Xương tinh Thái BÌnh

- Đơn vị : C21 - Chiến sỹ

- Nhập ngũ 4/1966.

- Họ tên cha: Đoàn văn Muộn (Liệt sỹ) - Họ tên mẹ: Lương Thị Hằng.

- Lý do hy sinh: Ốm chết trong Bệnh viện K73 ngày 14/6/1967 (Tức 7/5/1967 âm lịch).

Ảnh chụp Giấy báo tử:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét