Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

[5.352.1] Thông tin của phía Mỹ về phát hiện khu vực có nhiều mộ chôn cất 20 bộ đội Việt Nam tại Đông Nam thị xã Kontum, năm 1972

2022051235056


Theo thông tin phía Mỹ, sáng ngày 9/6/1972, tại khu vực đông nam thị xã Kontum, Đại đội địa phương quân Sài Gòn khi tiến hành lục soát đã phát hiện nhiều ngôi mộ chôn nông, có 20 thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh. Ngoài ra quân Sài Gòn còn thu được 1 súng cộng đồng. 

Không có thông tin ước đoán thời gian chôn cất các ngôi mộ cũng như các thông tin khác.

Rongxanh chưa kiểm tra được thông tin liệu sau chiến tranh khu vực này đã được quy tập hay chưa.

Khu vực có 20 mộ được đánh dấu trên ảnh vệ tinh Google




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét