Thứ Tư, 11 tháng 5, 2022

[5.351] Thông tin của phía Mỹ về trận đánh của bộ đội Việt Nam vào căn cứ Đầu Mầu - bắc QL9 thuộc xã Cam Phú - huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị, ngày 12/3/1970

2022051166054


Thông tin từ báo cáo của phía Mỹ:

Hồi 1h25 sáng ngày 12/3/1970, bộ đội Việt Nam không rõ phiên hiệu đơn vị đã tấn công vào căn cứ của 1 đại đội thuộc tiểu đoàn 2 quân Sài Gòn trú đóng tại bắc QL9 - cứ điểm Đầu Mầu (xã Cam Phú huyện Cam Lộ). 

Cùng trú đóng tại thời điểm cứ điểm bị tấn công còn có 1 đơn vị quân Mỹ, không rõ quân số (Có thể là cấp đại đội).

Kết quả thương vong sau trận đánh:

- Phía quân Sài Gòn: 7 lính Sài Gòn chết, 14 lính Sài Gòn bị thương.

- Phía quân Mỹ: 2 lính Mỹ chết, 5 lính Mỹ bị thương, 1 lính Mỹ mất tích, phá hủy 1 xe tăng.

- Phía bộ đội Việt Nam: Có 30 bộ đội hy sinh, bị mất 1 súng cá nhân, 4 súng cộng đồng, 2 đạn súng chống tăng và 1 máy thông tin.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét