Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

[4.73] Bản tin Chiến thắng của Mặt trận Phân khu Bắc Bình Định (Tức trung đoàn 22 Quyết Tâm Sư đoàn 3 Sao vàng QK5), số ra ngày 7 tháng 2 năm 1967

2022050629512

Tháng 6/1967, quân Mỹ thu được rất nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc Trung đoàn 22 Quyết Tâm - Sư đoàn 3 sao vàng tại khu vực xã Hoài Châu huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.

Một trong số đó là Bản tin Chiến thắng của Mặt trận Phân khu Bắc Bình Định (Tức trung đoàn 22 Quyết Tâm Sư đoàn 3 Sao vàng QK5), số ra ngày 7 tháng 2 năm 1967.

Trong bản tin có nhắc đến nhiều trận đánh diễn ra từ ngày 26/1/1967 đến 7/2/1967 tại huyện Hoài Nhơn:

- 27/1: Tiểu đoàn 8 tại xã Hoài Thanh.

- 27/1: xã Hoài Thanh - Đại đội 138

- 28/1: Thôn Tân An xã Hoài Châu - Tiểu đoàn 8

- 6/2: Xã Hoài Thanh - Tiểu đoàn 9 và Tiểu đoàn 7

- 7/2: xã Hoài Thanh - Đơn vị 380 tức Tiểu đoàn pháo binh 75mm Sư đoàn 3.

- 7/2: Thôn Đệ Đức - Đại đội C138.

Ảnh chụp 1 phần Bản tin
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét