Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

[5.347] Các Giấy khen của Liệt sỹ Trương Văn Chiếm, đơn vị thuộc Tỉnh đội Bình Định, quê xã Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định, năm 1970

2022050326506


Ngày 25/6/1970, tại khu vực bắc An Quý độ 1km (Tam Quan - Bình Định) lính địa phương quân thuộc Tiểu khu Bình Định (Sài Gòn) có thu giữ nhiều giấy tờ của bộ đội thuộc đơn vị Tỉnh đội Bình Định. Một trong số đó là các giấy tờ khen thưởng của Liệt sỹ Trương Văn Chiếm, quê xã Cát Hiệp - Phù Cát - Bình Định.

- Giấy chứng nhận Huân chương Chiến sỹ Giải phóng hạng 1 - hạng 2 - hạng 3 cho thời gian khen thưởng từ ngày 27/2/1962 đến ngày 27/2/1969  theo Quyết định của Tỉnh đội Bình Định. Giấy khen do Thủ trưởng Tỉnh đội Bình Định ký ngày 10/7/1969.

- Giấy khen đề ngày 17/3/1969 tặng đc Trương Văn Chiếm - Trung đội bậc phó tiểu đoàn đặc công về thành tích trong trận chiến ngày 5/3/1968.

- Tại NTLS xã Hải Trung huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định có bia mộ LS Trương Văn Chiếm/Chiến.

Ảnh chụp các Giấy khen:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét