Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

[5.348] Các giấy giới thiệu của cán bộ tiểu đoàn 8 Trung đoàn 429 đặc công Miền, năm 1970

2022050427509


Ngày 15/1/1970, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của Tiểu đoàn 8 đặc công - Trung đoàn 429 đặc công Miền, ở khu vực tây bắc đồng Pan độ 1km.

Một trong số các giấy tờ đó là:

- Giấy giới thiệu đề ngày 1/1/1970 do đc Mười Tích thủ trưởng Đoàn 429 ký, cấp cho đc Phạm Công Nực, cán bộ tiểu đoàn. Giấy giới thiệu này gửi tới huyện đội Tà Đạt - Sóc Ky.

- Giấy giới thiệu đề ... tháng 1/1970, do đc Lê Như Hòa thay mặt thủ trưởng Đoàn 429 ký, gửi Huyện đội Tà Đtạ - Sóc Ky, giới thiệu đc Đỗ Văn Tước là cán bộ, đến địa bàn công tác.

Ảnh chụp Giấy giới thiệu, và vị trí trên ảnh vệ tinh Google:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét