Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

[5.352] Thông tin của phía Mỹ về trận đánh của quân Sài Gòn giải tỏa giao thông ngày 10/6/1972 tại khu vực cây cầu trên QL1A đoạn nam thị trấn Đập Đá, bắc thị trấn An Nhơn, tỉnh Bình Định

2022051235056


Theo thông tin của phía Mỹ, hồi 9h sáng ngày 10/6/1972, quân Sài Gòn gồm bộ phận của Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 40, Chi đoàn 14 thiết giáp và Đại đội 22 trinh sát đã tấn công và đánh chiếm lại được cây cầu trên QL1A. 

Vị trí điểm giao chiến có cây cầu diễn ra tại khu bàu Ông Chết (Tên trên bản đồ). Điểm này ở phía nam cầu Đập Đá độ 1km, bắc thị trấn An Nhơn độ 2km. Quanh điểm này có địa danh Nhơn Hưng, Ngãi Chánh trên bản đồ.

Các công việc sửa chữa tạm cây cầu đã được tiến hành và giao thông trên QL1 đã trở lại bình thường. Việc sửa chữa hoàn chỉnh hư hỏng sẽ được tiến hành vào ngày sau.

Không có báo cáo về thương vong hai bên.

Khu vực diễn ra trận đánh được đánh dấu trên bản đồ quân sự Mỹ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét