Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2022

[4.75] Báo cáo tổng kết quân sự 6 tháng đầu năm 1970 của Đoàn 75 pháo binh Miền

2022052043535


Bản Báo cáo tổng kết quân sự 6 tháng đầu năm 1970 của Đoàn 75 pháo binh Miền do đồng chí Bùi Cát Vũ - Chỉ huy Đoàn ký, tổng kết tình hình địch - ta, tình hình chiến đấu của Đoàn trong 6 tháng đầu năm 1970.

Trong báo cáo có thống kê số lượng trận đánh trong 6 tháng do Đoàn 75 thực hiện.

Ảnh chụp một phần trang đầu của Báo cáo:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét