Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

[4.74] Bản báo cáo thành tích 9 tháng đầu năm 1967 của xã Hoài Xuân - huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

2022050730516


Tháng 11 năm 1967, tại xã Hoài Xuân huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, quân Mỹ thu giữ rất nhiều giấy tờ của các cơ quan thuộc tỉnh BÌnh Định.

Một trong số đó là Bản tự báo thành tích đơn vị xã Hoài Xuân, đề ngày 29/10/1967, báo cáo thành tích của xã trong 9 tháng đàu năm 1967. Một số nét chính trong báo cáo: Toàn xã có 38 cán bộ xã và thôn, 67 du kích, 42 đảng viên và 25 đoàn viên...

Báo cáo do đc Văn Giáp thay mặt Đảng uy D500 báo cáo.

Ảnh chụp 1 phần trang đầu báo cáo:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét