Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

[5.362] Giấy tờ thu từ thi thể bộ đội Việt Nam (92): Giấy khen của Liệt sỹ Đặng Trung Trễ/ Trệ, đại đội phó Đại đội 9 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 274 QK7, quê Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng, hy sinh 1970

2022052851546

Ngày 18/6/1970 quân Mỹ tấn công 2 bộ đội Việt nam hy sinh ở Tây Bắc bàu Cá - Trảng Bom, có thu được giấy tờ từ thi thể bộ đội Việt Nam hy sinh sau trận đánh, một trong số đó là Giấy khen của Liệt sỹ Đặng Trung Trễ, đại đội phó Đại đội 9 tiểu đoàn 2 Trung đoàn 274 QK7.

Ngoài ra còn có 1 cuốn sổ ghi chép, trong đó có danh sách liệt sỹ đơn vị hy sinh năm 1968 và 1969.

Ảnh chụp Giấy khen (Hình ảnh bị đen kịt, khó đọc):


Web Chính sách quân đội có thông tin 2 liệt sỹ d2/E274 hy sinh ngày 18/6/1970, khớp với thông tin của phía Mỹ, là LS Đặng TRung TRệ và LS Nguyễn Đình Tý:


Họ và tên:Đặng Trung Trệ
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1940
Nguyên quán:Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng
Trú quán:Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Hưng
Nhập ngũ:2/1958
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D2 E4 QK7
Cấp bậc:C bậc phó
Chức vụ:C phó
Ngày hi sinh:18/6/1970
Trường hợp hi sinh:Biệt kích
Nơi hi sinh:Bàu Cá, Trảng Bom, Biên Hòa
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Họ và tên:Nguyễn Đình Tý
Tên khác:
Giới tính:
Năm sinh:1950
Nguyên quán:Thái Tân, Thái Ninh, Thái Bình
Trú quán:Thái Tân, Thái Ninh, Thái Bình
Nhập ngũ:3/1967
Tái ngũ:
Đi B:
Đơn vị khi hi sinh:D2 E4 QK7
Cấp bậc:A bậc trưởng
Chức vụ:
Ngày hi sinh:19/6/1970
Trường hợp hi sinh:Công tác
Nơi hi sinh:Bầu Cá, Trảng Bom, Biên Hòa
Nơi an táng ban đầu:,
Toạ độ:
Vị trí:
Nơi an táng hiện nay:
Vị trí mộ:
Họ tên cha:
Địa chỉ:Cùng quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét