Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

[5.361] Thông tin của phía Mỹ về phát hiện khu mộ có 124 liệt sỹ bộ đội Việt Nam tại phía tây sông La Ngà (Nay thuộc xã Túc Trưng huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai), năm 1969

2022052885077


Trong một báo cáo của quân đội Mỹ năm 1969 có đoạn thông tin ngắn gọn về phát hiện khu mộ 124 liệt sỹ bộ đội Việt Nam như sau:

- Bộ phận quân đội Sài Gòn thuộc Sư đoàn 18 bộ binh đã phát hiện khu mộ có 124 thi thể bộ đội Việt Nam, hơn 500 đạn cối 82mm, 60 đạn rocket 107mm và 50 đạn DKZ57mm.

- Không có thông tin về phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam hoặc thông tin ước đoán thời gian chôn cất các ngôi mộ.

- Trong bán kính 2km từ khu phát hiện mộ 124 LS, quân Mỹ có thu giữ 1 giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn của chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 49 vận tải - Cục hậu cần Miền.

- Rongxanh không có thông tin về tình hình quy tập các ngôi mộ này sau khi giải phóng miền nam năm 1975.

- Khu vực này nay thuộc bờ tây sông La Ngà ở xã Túc Trưng huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai.

- Khu vực phát hiện mộ 124 Liệt sỹ được đánh dấu trên ảnh vệ tinh googleKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét