Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

[5.353] Thông tin của quân đội Mỹ về trận đánh của bộ đội đặc công Việt Nam vào quận lỵ Phú Nhơn (Gia Lai) ngày 15/3/1971 * Danh sách 18 liệt sỹ tiểu đoàn 20 đặc công Mặt trận B3 Tây Nguyên hy sinh trong trận đánh

2022051538060


* Theo thông tin của quân đội Mỹ, ngày 15/3/1971 hồi 16h00, quận lỵ Phú Nhơn và Doanh trại của Đoàn cố vấn Mỹ đã bị bắn cối 82mm và đạn B40, theo sau đó là khoảng 1 đại đội bộ đội đặc công Việt Nam tấn công.

* Pháo binh và trực thăng vũ trang được gọi yểm trợ lực lượng phòng thủ. 1 đại đội địa phương quân Sài Gòn cùng 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 47 SG, cùng với Chi đội 3 thiết giáp Sài Gòn đến yểm trợ.

* Kết quả trận đánh:

- Có 1 cố vấn Mỹ chết, 15 lính địa phương quân SG chết, 1 lính Mỹ bị thương, 10 lính địa phương quân SG bị thương.

- Về phía bộ đội Việt Nam: Có 57 người hy sinh, thu 22 súng cá nhân.


* Bản đồ khu vực quận lỵ Phú Nhơn* Web Chính sách quân đội có thông tin 18 Liệt sỹ thuộc Tiểu đoàn 20 đặc công Mặt trận B3 hy sinh trong trận đánh này (trong đó có 1 số liệt sỹ đã ghi nơi an táng hiện nay tại NTLS Đồi TRòn):

STT * Họ và tên * Đơn vị * Ngày hy sinh * Nguyên quán * Nơi an táng hiện nay: Nơi an táng hiện nay

1 * Lê Hồng Thịnh * c58 d20 * 15/03/1971 * Thôn Chiều, Liêm Tiết, Thanh Liêm, Nam Hà * Nơi an táng hiện nay: Nghia trang Đồi Tròn

2 * Lý Công Hiệt * c58, D20 * 15/03/1971 * Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng

3 * Nguyễn Đình Hương * c58 d20 * 15/03/1971 * Thông Hòe, Trùng Khánh, Cao Bằng

4 * Nông Văn Long * c62 d20 * 15/03/1971 * Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng

5 * Lê Xuân Sinh * C56 D20 B3 * 16/03/1971 * Xóm Hải, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Tây

6 * Lò Văn Khôn * C62 D20 B3 * 16/03/1971 * Bản Khoa, Tường Thương, Phù Yên, Nghĩa Lộ

7 * Nguyễn Đăng Quế * C62 D20 B3 * 16/03/1971 * Nhất Trai, Minh Tân, Gia Lương, Hà Bắc

8 * Nguyễn Kế Đảng * D20 B3 * 16/03/1971 * Đương Sơn, Chiến Thắng, Hiệp Hòa, Hà Bắc

9 * Nguyễn Quang Phúc * C62 D20 B3 * 16/03/1971 * Xóm 4, Quảng Nạp, Thụy Bình, Thụy Anh, Thái Bình

10 * Nguyễn Tiến Dũng * C62 D20 B3 * 16/03/1971 * Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Tây

11 * Nguyễn Văn Quần * C62 D20 * 16/03/1971 * Quần Bối, Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa

12 * Nguyễn Văn Quýnh * C56 D20 * 16/03/1971 * Tang  Xá, Nghi Lộc, Cẩm Khê, Vĩnh Phú * Nơi an táng hiện nay: Nghia trang Đồi Tròn

13 * Nông Văn Tạ * c62, D20, B3 * 16/03/1971 * Hứa Chang, Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng

14 * Trần Quốc Huy * c62 d20 * 16/03/1971 * Thôn Lới, Thanh Hương, Thanh Liêm, Nam Hà

15 * Triệu Quang Tỏ * D20 B3 * 16/03/1971 * Bột Trung, Hoằng Tiến, Hoằng Hóa * Nơi an táng hiện nay: Nghia trang Đồi Tròn

16 * Trịnh Văn Đạo * C58 D20 * 16/03/1971 * Khánh Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình * Nơi an táng hiện nay: Nghia trang Đồi Tròn

17 * Vũ Xuân Lý * c56 D20 B3 * 16/03/1971 * xóm 3, Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình

18 * Vũ Xuân Vinh * c62 d20 * 16/03/1971 * Thôn Miễu, Trực Nghĩa, Trực Ninh, Nam Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét