Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

[3.314] Giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 95B Mặt trận B3 Tây Nguyên: (1) Giấy chứng minh của đc Nguyễn Đình Phòng quê Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa; (2) Giấy khen của đc Lê Thanh Sơn quê Đồng Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa

2024031031853

Tháng 1 năm 1969, tại Tây Nguyên, quân Mỹ thu giữ một số giấy tờ của bộ đội thuộc Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 95B Mặt trận B3 Tây Nguyên, gồm:

1. Giấy tờ của đc Hoàng Đình Phòng

- Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Đình Phòng, đơn vị Đ257 được đi đến Hải Yến.

- Giấy giới thiệu cấp cho đc Nguyễn Đình Phòng được chuyển đến đơn vị mới. Đ/c Phòng quê Đông Tân - Đông Sơn - Thanh Hóa.

2. Giấy tờ của đc Lê Thanh Sơn

- Giấy chứng minh mang tên đc Lê Thanh SƠn, đơn vị Đ257.

- Bằng khen của đc Lê Thanh Sơn chiến sỹ C5 K2 quê Đông Tiến - Triệu Sơn - Thanh Hóa về thành tích chiến đấu dũng cảm trong hoạt động ...

- Giấy giới thiệu mang tên đc Lê Thanh Sơn.

3. Ảnh chụp Bằng khen của đc Lê Thanh Sơn và Giấy chứng minh của đc Nguyễn Đình Phòng (lưu tại Đại học kỹ thuật Texas)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét